Begeleidingscommissie concentratie van kinderhartchirurgie ingesteld

Het kabinet heeft ingestemd met het instellen van een commissie om de concentratie van kinderhartchirurgie en de daaruit voortvloeiende verdeling van de complexe zorg bij de umc’s te begeleiden. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op donderdag 13 april zijn definitieve besluit bekend gemaakt om de operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking te concentreren in het UMC Groningen en het Erasmus MC. Er wordt een transitieperiode van 2,5 jaar verwacht om deze concentratie van zorg goed te regelen. De minister heeft een begeleidingscommissie met onafhankelijke deskundigen ingesteld om deze transitie te begeleiden en te adviseren over de te nemen maatregelen.

De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de universitaire medische centra (umc’s) zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de transitie. De commissie ondersteunt en adviseert de NFU en de umc’s hierbij. Daarbij ziet de commissie er op toe dat patiëntenorganisaties intensief betrokken worden bij de transitie. Waar nodig geldt dat ook voor de betrokkenheid van zorgprofessionals en zorgverzekeraars. Ook houdt de commissie de voortgang in de gaten en staat hierover in contact met het ministerie van VWS.

De commissie bestaat uit vijf leden en staat onder voorzitterschap van prof. dr. Samsom:

 • Prof. dr. M. Samsom, voorzitter
  Melvin Samsom is hoogleraar maag-, darm- en leverziekten met ervaring als bestuurder in nationale en internationale context. Hij heeft als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en bestuurder van het Karolinska (Zweden) grote transities in gang gezet en begeleid.
 • Prof. dr. A.H.E. Koolman
  Xander Koolman is hoogleraar Health Economics en is sinds 2017 sectiehoofd Gezondheidseconomie bij de VU Amsterdam. Hij heeft ruime ervaring met zowel onderzoek naar doelmatige zorg als het werken met ambtelijke organisaties.
 • Drs. Th. G. Lankamp
  Theo Lankamp is klinisch- en organisatiepsycholoog. Hij is gespecialiseerd in leiderschap, verandermanagement en organisatieprocessen. Hij heeft voor opdrachtgevers binnen overheidsinstellingen gewerkt, en ook in het bedrijfsleven.
 • Drs. D.A. Veldman
  Dianda Veldman is sinds 2015 directeur van Patiëntenfederatie Nederland. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van VeiligheidNL en Hivos. Eerder werkte ze in verschillende management- en directiefuncties binnen het bedrijfsleven en de sociale sector.
 • Ir. M.J. Verdier
  Monique Verdier is sinds 2019 vicevoorzitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is ze toezichthouder bij verschillende zorgorganisaties en adviseert zij raden van toezicht over goed bestuur. Hiervoor was zij acht jaar voorzitter van het transmuraal netwerk Midden-Holland. In deze rol heeft ze onder andere samenwerking in de oncologische zorg gerealiseerd tussen verschillende ziekenhuizen.