Schaderegister Oekraïne formeel opgericht tijdens top Raad van Europa in Reykjavik

De Raad van Europa heeft vandaag formeel het register voor oorlogsschade in Oekraïne opgericht. Het register is een eerste stap op weg naar een compensatiemechanisme voor burgers, bedrijven en overheden die slachtoffer zijn van oorlogsschade als gevolg van de Russische agressie. Het Schaderegister wordt gevestigd in Den Haag.

Het register zal schadeclaims ontvangen, verwerken en opslaan. Het zal de claims niet zelf op hun merites beoordelen of schadevergoedingen toekennen. De ingediende claims zullen naar verwachting op een later moment beoordeeld worden door een nog op te richten compensatiemechanisme. Het uiteindelijke doel is dat Rusland betaalt voor de schade die is veroorzaakt door de oorlog die het is gestart tegen Oekraïne.

In februari dit jaar besloot de ministerraad Den Haag aan te bieden als vestigingsplaats van het register, op voorwaarde van brede en structurele internationale politieke en financiële steun. Aan die voorwaarde is nu voldaan. Veertig landen hebben zich nu reeds aangesloten bij het register, waaronder Nederland en Oekraïne zelf. De komende weken gaat een klein internationaal team aan de slag met het daadwerkelijke opzetten van het register in Den Haag. Naar verwachting zal het Schaderegister in 2024 geheel operationeel kunnen zijn. Oekraïne is nauw bij de voorbereidingen betrokken geweest, en zal ook in de operationele fase een belangrijke rol blijven spelen.

Het Schaderegister is opgericht binnen het kader van de Raad van Europa, in de vorm van een zogeheten Enlarged Partial Agreement. Via deze route kon het schaderegister efficiënt en snel worden opgericht, met steun van een groot aantal landen. Verder biedt het ook de mogelijkheid aan landen die niet lid zijn van de Raad van Europa om deel te nemen aan het register.