Nederlandse hulp voor Oekraïne

Nederland steunt Oekraïne. Met geld voor humanitaire hulp, wederopbouw, hulp aan slachtoffers, en met medicijnen en goederen. Ook steunt Nederland onderzoek naar schendingen van mensenrechten en humanitair oorlogsrecht. Op deze pagina staan de belangrijkste bijdragen die Nederland heeft toegezegd.

Nederland geeft ook militaire steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Zie de Nederlandse Defensie-inzet van dag tot dag 

Nederlandse hulp in 2024: van dag tot dag

Nederlandse steun aan Oekraïne in 2023

Overzicht Nederlandse steun aan Oekraïne in 2023
Humanitaire hulp
 • € 20 miljoen voor humanitaire hulp via het Ukraine Humanitarian Fund van de Verenigde Naties (OCHA).
 • € 14 miljoen voor humanitaire ontmijning.
Steun via de Europese Unie (EU)
 • Ongeveer € 1.062 miljoen garantie aan de EU-begroting voor macro-financiële bijstand (steun bij grote economische problemen) vanuit de EU aan de Oekraïense regering en ongeveer € 165 miljoen voor de rentekosten die Oekraïne anders over de leningen had moeten betalen in de periode 2024-2027.
Gezondheidszorg
 • € 25 miljoen voor gezondheidszorg en reproductieve gezondheid en rechten.
 • € 10 miljoen voor mentale gezondheidszorg en psychosociale steun. 
Steun via internationale financiële instellingen
 • € 60 miljoen via Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) (voor gasaankopen via Naftogaz en voor het Special Crisis Response Fund).
 • € 60 miljoen via Ukraine Relief Trust Fund van de Wereldbank.
 • € 52 miljoen voor herstel van de (digitale) infrastructuur en huisvesting via het ‘EU4U’ initiatief van de Europese Investeringsbank (EIB).
 • € 22 miljoen voor de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa.
 • € 7 miljoen technische assistentie via Internationaal Monetair Fonds.
Energie
 • € 7 miljoen aan leveringen van onderdelen voor het Oekraïense energienetwerk.
Bedrijfsleven
 • € 25 miljoen aan subsidies om Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties met een Oekraïense partnerorganisatie in staat te stellen bij te dragen aan wederopbouw en herstel.
 • € 60 miljoen voor de ondersteuning van Nederlandse bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de wederopbouw van Oekraïne. Dit geld is bedoeld voor exportkredietverzekeringen om risico’s van zakendoen in Oekraïne af te dekken.
Early Recovery & Wederopbouw Oekraïne 
 • € 6 miljoen voor herstel drinkwatervoorziening via de Nederlandse publieke drinkwaterbedrijven.
 • € 5 miljoen voor het Partnership Fund for a Resilient Ukraine.
 • € 10 miljoen, onder andere voor leveringen van hulpgoederen, waaronder reddingsboten en vletten, als gevolg van de vernieling van de Kakhovkadam.
 • € 8 miljoen voor civiele veiligheidsorganisaties.
 • € 1,4 miljoen voor het Ukrainian Women’s Fund – inspraak vrouwenrechtenorganisaties.
Cultuur
 • € 5 miljoen voor het beschermen en behouden van cultuur die belangrijk is voor de identiteit van Oekraïne.
Ondersteuning stabiliteit van voedselprijzen en de graandeal
 • € 40 miljoen voor de aankoop van zaaigoed en materiaal voor de Oekraïense landbouw via de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC).
Mensenrechten en tegengaan van straffeloosheid
 • € 14 miljoen voor de strijd tegen straffeloosheid van internationale misdrijven.
 • € 875.000 voor het mensenrechtenfonds van de Nederlandse ambassade in Kyiv dat wordt ingezet voor lokale projecten van niet-overheidsorganisaties (ngo’s) die zijn bedoeld om straffeloosheid tegen te gaan.
Cyberveiligheid
 • € 1,6 miljoen steun voor bedrijven die Oekraïense overheidsinstellingen helpen beveiligen tegen cyberaanvallen, bijvoorbeeld door het leveren van softwarelicenties en het trainen van IT-personeel.
Militaire steun
 • € 1,6 miljard voor directe leveringen vanuit eigen militaire voorraden, kopen van militaire goederen voor Oekraïne, bijdrage Internationaal Fonds voor Oekraïne voor militair materieel, steun via het NAVO-trustfonds. Meer informatie over militaire steun.
 • Verder draagt Nederland via de Europese Vredesfaciliteit bij aan militaire steun en militaire trainingen.

Nederlandse hulp in 2023: van dag tot dag

Nederlandse steun aan Oekraïne in 2022

Overzicht Nederlandse steun aan Oekraïne in 2022
Humanitaire hulp

Ongeveer € 60 miljoen, waaronder een bijdrage aan het Ukraine Humanitarian Fund van de Verenigde Naties: € 10 miljoen voor ontmijnining en € 2 miljoen voor het bestrijden van seksueel en gendergerelateerd geweld.

Steun via de Europese Unie (EU) Ongeveer € 200 miljoen garantie aan de EU-begroting voor macro-financiële bijstand (MFB) vanuit de EU aan de Oekraïense regering.
Steun via internationale financiële instellingen
 • € 200 miljoen lening via Internationaal Monetair Fonds
 • € 100 miljoen garantie via Wereldbank
 • € 27,5 miljoen via Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD)
Winterhulp
 • € 90 miljoen via Ukraine Relief Trust Fund van de Wereldbank
 • € 72 miljoen via EBRD voor Oekraïense energiedistributeur Ukrenergo
 • € 18 miljoen voor levering van onderdelen voor het elektriciteitsnet via het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bedrijfsleven € 65 miljoen voor het Nederlands en Oekraïens bedrijfsleven, waarvan € 50 miljoen voor onder andere het herstel van infrastructuur (via DRIVE en het DGGF-programma) en € 15 miljoen voor ondersteuning van midden- en kleinbedrijf in Oekraïne via de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO).
Wederopbouw Oekraïne
 • € 1 miljoen via Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor plannen wederopbouw Cherson, Odessa en Mykolajiv
 • € 0,25 miljoen voor kleinere projecten via de Nederlandse ambassade in Oekraïne
Vluchtelingen € 150 miljoen vanuit officiële ontwikkelingshulp voor de opvang van vluchtelingen in Nederland
Cultuur € 0,5 miljoen om schade aan cultureel erfgoed te herstellen
Ondersteuning stabiliteit van voedselprijzen en de graandeal
 • Ongeveer € 2 miljoen voor ondersteuning van de graandeal
 • € 4 miljoen Wereldvoedselprogramma voor het Grain From Ukraine Initiative
Mensenrechten en tegengaan van straffeloosheid
 • € 2 miljoen via VN-mensenrechtenorganisatie OHCHR
 • € 3,6 miljoen via Mensenrechtenfonds
 • € 2  miljoen via Matra-fonds, gericht op rechtsstatelijke hervormingen
 • € 1,8 miljoen OVSE Monitoringsmissie naar Oekraïne
Militaire steun € 1 miljard: materiële steun, steun samen met andere landen, commerciële levering, bijdrage Internationaal Fonds voor Oekraïne, steun NAVO-trustfund. 

Nederlandse hulp in 2022: van dag tot dag