Conferentie Restoring Justice for Ukraine

Op 2 april 2024 organiseerde Nederland samen met Oekraïne en de Europese Commissie een internationale conferentie over gerechtigheid voor Oekraïne, in het World Forum in Den Haag. Ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie van landen die sinds het uitbreken van de oorlog betrokken zijn bij de strijd voor gerechtigheid voor Oekraïne, spraken er hun langdurige steun uit. Slachtoffers moeten worden gecompenseerd voor geleden schade. En straffeloosheid voor de begane misdrijven moet worden tegengegaan.

De conferentie werd voorgezeten door de minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba, de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz en de Europese Commissaris van Justitie Didier Reynders.

Sprekers waren onder andere aanklager van het Internationaal Strafhof Karim Khan, president van Eurojust Ladislav Hamran en de secretaris-generaal van de Raad van Europa, Marija Pejčinović Burić.

Doelen van de conferentie

De conferentie had twee doelen. Het eerste was stilstaan bij de grote vooruitgang die is geboekt op het gebied van opsporing, vervolging en internationale coördinatie. Het tweede doel was verder voortgang te boeken op de doelstellingen van president Zelensky’s tienpuntenplan voor vrede: Restoring Justice. Daarin heeft Nederland op verzoek van Oekraïne een voortrekkersrol. De doelstellingen zijn: 

  • Steun aan Oekraïne voor de nationale opsporing en vervolging van internationale misdrijven zoals oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid;
  • Opsporing en vervolging van internationale misdrijven op internationaal niveau, inclusief het misdrijf agressie;
  • Compensatie voor alle soorten geleden schade als gevolg van de Russische inval;
  • Internationale coördinatie van opsporing en vervolging, samenwerking tussen staten, en van staten met het Internationaal Strafhof en Eurojust. En van informatiedeling tussen de landen en organisaties die werken aan gerechtigheid voor Oekraïne.

Deelnemers

Vertegenwoordigers van Nederland, Oekraïne, de Europese Commissie en een groot aantal landen die zich hebben verbonden aan de doelstellingen van deze conferentie waren aanwezig. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers deelnemen van het Internationaal Strafhof, de Raad van Europa, het Schaderegister voor Oekraïne, Eurojust, het International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression, het Joint Investigation Team Ukraine en Oekraïense niet-gouvernementele organisaties.