Loket Volkshuisvestingsfonds open voor aanmeldingen per 1 juli

Vanaf 1 juli 2023 kunnen gemeenten zich weer aanmelden voor een mogelijke bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds bij het loket. Voor 2023 is - onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring - € 280 miljoen beschikbaar om in kwetsbare wijken met behulp van herstructurering de leefbaarheid te verbeteren. Stedelijke focusgebieden en grensregio’s krijgen prioriteit bij het toekennen van de subsidie. Gemeenten hebben tot en met 16 oktober 2023 12.00 uur de tijd om een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage.

Eenvoudiger en toegankelijker

De regeling is de opvolger van de regeling uit 2021. Toen hebben gemeenten die een succesvolle aanvraag hadden ingediend in totaal € 450 miljoen ontvangen. Het Volkshuisvestingsfonds is in het leven geroepen om huizen te verbeteren met als beoogd resultaat een leefbaardere en veiligere wijk voor inwoners.

Ten opzichte van 2021 is de regeling vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. 

  • Gemeenten met stedelijke focusgebieden kunnen vastgestelde gebiedsplannen indienen bij hun aanvraag. Er is geen aparte onderbouwing nodig als de aanvraag onderdeel uitmaakt van een groter en samenhangend geheel, de gebiedsplannen. De administratieve lasten worden hierdoor beperkt. 
  • Het minimum aantal woningen is verlaagd, zodat kleinere gemeenten eerder kunnen voldoen aan de eis. 
  • Herstructurering en realisatie van maatschappelijke voorzieningen komen nu ook in aanmerking voor een bijdrage.
  • Corporaties met gespikkeld bezit kunnen via de gemeente een bijdrage krijgen voor inponding van woningen om te herstructureren. 
  • Verduurzaming is nu aangesloten bij bestaande subsidieregelingen, zodat de regeling begrijpelijker en uitvoerbaarder is. 

Interactieve digitale bijeenkomst voor gemeenten

Op donderdag 13 juli 2023 organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9.30 tot 11.30 uur een interactieve digitale bijeenkomst over het Volkshuisvestingsfonds. Gemeenten zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst wordt het hoe en waarom van het Volkshuisvestingsfonds toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden kan via volkshuisvestingsfonds@minbzk.nl.

In de tweede helft van augustus en de eerste week van september kunnen gemeenten gebruikmaken van de mogelijkheid om een gericht gesprek te voeren over een aanvraag. Dit gesprek vindt plaats in een zogenaamde ‘VHF-verdiepingskamer’ met een medewerker van RVO, BZK en eventueel een lid van het expertteam woningbouw. Gemeenten die hier gebruik van willen maken, kunnen dit laten weten via volkshuisvestingsfonds@rvo.nl

Indienen aanvraag Volkshuisvestingsfonds  

Wilt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds? Ga dan naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op deze site vindt u vanaf 17 juli a.s. het aanvraagformulier, beoordelingskader en rekenmodel. Mocht u vragen hebben over het Volkshuisvestingsfonds, mail dan naar volkshuisvestingsfonds@minbzk.nl