Kabinet publiceert aanvullende exportmaatregelen geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

Per 1 september 2023 gaan aanvullende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders gelden. Hiermee geldt in Nederland voor bepaalde geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders een nationale vergunningplicht. De ministeriële regeling, die op 8 maart was aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer, is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): ‘‘We hebben deze stap genomen vanuit het belang van onze nationale veiligheid. Het is goed dat de bedrijven die het betreft nu weten waar ze aan toe zijn. Zo kunnen zij zich op tijd aanpassen aan de nieuwe regelgeving.’’

Met deze regeling moet voor de export van bepaalde geavanceerde productieapparatuur voortaan een exportvergunning worden aangevraagd. Het gaat om een aantal heel specifieke technologieën voor de ontwikkeling en productie van geavanceerde halfgeleiders. Deze halfgeleiders kunnen vanwege hun specifieke gebruiksmogelijkheden een cruciale bijdrage leveren aan bepaalde geavanceerde militaire toepassingen. Een ongecontroleerde uitvoer van goederen en technologieën kan daarom risico’s opleveren voor onze nationale veiligheid. Nederland draagt hierin extra verantwoordelijkheid omdat ons land een unieke en leidende positie in deze technologie heeft. Deze aanvullende stap is, net als het exportcontrolebeleid, landenneutraal.

‘‘We hebben hier heel zorgvuldig naar gekeken en zijn zo precies mogelijk te werk gegaan. Zo kunnen we de belangrijkste kwetsbaarheden aanpakken zonder dat we de wereldwijde productie van chips onnodig verstoren,’’ aldus Schreinemacher.

Bekijk de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders in de Staatscourant.