Internetconsultatie start voor verlenging uitkering oudere werklozen

Voor zestigplussers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt raken, is het vaak moeilijk weer werk te vinden. In het pakket met maatregelen voor de arbeidsmarkt dat minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in april presenteerde, is besloten dat oudere werklozen nog vier jaar langer aanspraak moeten kunnen maken op een IOW-uitkering. Daardoor blijven ze verzekerd van inkomen. De wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) die dat mogelijk moet maken, gaat vandaag in internetconsultatie.

De IOW-uitkering is beschikbaar voor werkzoekenden van boven de 60 jaar en 4 maanden met een WW- of WGA-uitkering. Deze groep doet nog steeds minder mee op de arbeidsmarkt en vindt minder snel weer werk na baanverlies. Dat gaat bovendien steeds vaker op als de pensioengerechtigde leeftijd nadert.

De verlenging van de IOW past bij de maatregelen die minister Van Gennip samen met sociale partners heeft ingezet om de arbeidsmarktpositie van senioren te verbeteren. Zonder IOW zou deze groep relatief kort voor hun AOW-pensioen hun vermogen moeten aanspreken en er financieel sterk op achteruitgaan. Het recht op instroom in de IOW zou komen te vervallen per 1 januari 2024, maar dit wetsvoorstel verlengt dat recht met vier jaar.   

Door deze wetswijziging blijft deze uitkering, die geen partner- of vermogenstoets kent, de komende jaren beschikbaar voor mensen die nog niet AOW-gerechtigd zijn.

Internetconsultatie

Iedereen kan tot 21 augustus 2023 via internetconsultatie.nl reageren op het wetsvoorstel. Na verwerking van de feedback, wordt het besluit opnieuw op deze website gepubliceerd.