Benoeming Raad voor de Rechtshandhaving

De heer mr. E.R.A. (Eugene) Morillo wordt lid van de Raad voor de Rechtshandhaving namens Curaçao. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. 

De heer mr. Morillo volgt het lid mr. L.M. Virginia op, wiens benoemingsperiode op 21 juni 2023 is geëindigd. De heer mr. Morillo heeft meer dan dertig jaar ervaring als jurist op het gebied van staats-, bestuurs- en civiel recht. Van 2012 tot en met 2022 was hij secretaris/hoofdinspecteur bij het Curaçaose deel van het secretariaat van de Raad voor de Rechtshandhaving.