Kabinet maakt tweede steunpakket Oekraïne en nieuwe Oekraïne-gezant bekend

Nederland maakt ruim € 118 miljoen vrij voor het tweede steunpakket voor 2023 aan Oekraïne. Hiervan komt € 93 miljoen uit de reservering van € 2,5 miljard van het kabinet voor steun aan Oekraïne in 2023 en € 25 miljoen uit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ook heeft het kabinet topdiplomaat Roderick van Schreven aangesteld als Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne. Dat meldt minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Speciaal Oekraïne-gezant

Het kabinet heeft Roderick van Schreven aangesteld als Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne. Van Schreven heeft een lange staat van dienst als topdiplomaat en beschikt over de nodige ervaring en contacten in het Nederlandse en internationale bedrijfsleven. Hierdoor kan hij het Nederlands bedrijfsleven goed adviseren en ondersteunen bij het leggen van de contacten met multilaterale organisaties.

Herstel en gezondheidszorg

De aanhoudende oorlog blijft zijn tol eisen van de Oekraïense samenleving en economie. De behoeften blijven hierdoor groot. € 83 miljoen is bestemd voor herstelwerkzaamheden en gezondheidszorg. Hiervan gaat € 58 miljoen naar het herstel van infrastructuur, huizen en drinkwatervoorzieningen. De overige € 25 miljoen is vrijgemaakt voor medische hulpmiddelen en  ondersteuning van mobiele klinieken. Voor de uitvoering van het tweede steunpakket wordt samengewerkt met de VN, Wereldbank, Europese Investeringsbank, Nederlandse publieke drinkwaterbedrijven en ngo’s.

Noodhulp en mensenrechten

De doorbraak van de Kakhovadam heeft grote gevolgen gehad voor Oekraïne. Nederland zet zich zowel multilateraal als bilateraal in om slachtoffers van deze ramp te steunen. Daarom is er als onderdeel van het tweede steunpakket € 10 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp. Dit geld is bedoeld voor goederen als reddingsboten en vletten.

Ook gaat er € 875.000 via het mensenrechtenfonds naar lokale ngo-projecten om Oekraïense mensenrechtenverdedigers te steunen. Zij spelen een belangrijke rol in het geven van toegang tot betrouwbare informatie aan inwoners van vooral bezette gebieden.

Ondersteuning bedrijfsleven

Het kabinet ondersteunt bedrijven die zaken willen doen met Oekraïne en tegelijkertijd bijdragen aan de wederopbouw van het land. Daarbij wordt vooral ingezet op sectoren waar de noden hoog zijn en waar Nederlandse inzet een grote toegevoegde waarde heeft. Dat zijn landbouw, water en gezondheidszorg. In de praktijk lopen de bedrijven echter tegen een aantal uitdagingen aan, waaronder financieringsmogelijkheden die worden belemmerd door de grote risico’s die de oorlog met zich meebrengt.

Daarom maakt het kabinet € 25 miljoen vrij aan subsidies om bedrijven en maatschappelijke organisaties in staat te stellen bij te dragen aan wederopbouw en herstel. Dit is gericht op projecten die aansluiten bij de noden in Oekraïne en bijdragen aan wederopbouw en herstel van het land. Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor, in partnerschappen met lokale organisaties, vanaf september projectvoorstellen indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ook gaat er extra financiële steun naar een Oekraïens bedrijf voor de bouw van een fabriek voor bouwmaterialen in West-Oekraïne. De benodigde machines worden aangeleverd door een Nederlands mkb-bedrijf. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om de risico’s voor bedrijven die exporteren naar of investeren in Oekraïne af te dekken via een garantie- of verzekeringsfaciliteit.