Groot animo voor Startbouwimpuls

Overweldigend veel belangstelling voor de Startbouwimpuls (SBI): 246 gemeenten meldden zich voor de bouw van 260.000 woningen. De meest kansrijke projecten helpen we te starten, hiermee kunnen we de dip in de nieuwbouw beperken. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie voor de Startbouwimpuls (SBI). 

De SBI is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen en daardoor dreigen te vertragen of on hold gezet te worden. 

260.000 woningen in de pijplijn

Uit een inventarisatie bij gemeenten, corporaties en marktpartijen blijkt nu dat er zeer veel animo voor de regeling. 246 gemeenten meldden in totaal 2.195 projecten aan: goed voor bijna 260.000 woningen. Het toont aan dat er veel potentie en wilskracht is om door te blijven bouwen, maar ook dat steun en sturing van het Rijk nodig is, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de kamer. 

Criteria aangescherpt

Er is in eerste instantie €250 miljoen voor de SBI is uitgetrokken. De groslijst van projecten die in 2024/2025 kunnen starten met bouwen, telt op tot een tekort van €3,3 miljard. Omdat het beschikbare budget niet genoeg is om alle aanmeldingen te voorzien van de gevraagde bijdrage, is het afwegingskader verder aangescherpt. Dit moet ervoor zorgen dat de regeling laagdrempelig blijft, maar dat vooral de meest kansrijke projecten met zoveel mogelijk woningen worden aangemeld. 

Er zijn 2 criteria toegevoegd en in totaal gelden nu acht criteria waaraan projecten die in aanmerking willen komen voor de SBI aan moeten voldoen:  
1.    De bouw start uiterlijk in 2024/2025
2.    De woningen worden binnen maximaal 36 maanden opgeleverd, behalve als een goede reden kan worden gegeven waardoor dat niet lukt
3.    Het gaat om permanente woningbouw
4.    Het aandeel betaalbare woningen is minimaal 50%
5.    Er is juridische zekerheid dat de bouw van start kan gaan, bijvoorbeeld een onherroepelijk bestemmingsplan, afspraken met een aannemer of afspraken met afnemers
6.    De betrokken ontwikkelaar/woningcorporatie onderschrijft de aanmelding
7.    Nieuw: de aanmelding betreft meer dan 10 woningen per bouwproject
8.    Nieuw: de maximale gevraagde Rijksbijdrage per woning is vastgesteld op €12.500 inclusief btw

De gemeenten krijgen twee weken langer de tijd om hun project aan te melden: tot 13 oktober. Daarna vindt de selectie plaats en er wordt een ranglijst gemaakt. Projecten zullen hoger scoren wanneer zij snel starten, een grote (juridische) zekerheid hebben van start bouw op het gestelde moment en een lage gevraagde Rijksbijdrage per woning hebben.