Aangepaste ronde STAP-budget 18 september van start

Het STAP-budget gaat voor de rest van 2023 in aangepaste vorm verder. Vanaf 18 september gaat het loket weer open. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, de ervaringen met eerdere rondes en de bezuiniging op het STAP-budget worden de resterende middelen gerichter ingezet. Daarom kan deze subsidie alleen nog voor (onderdelen van) OCW-erkende opleidingen worden aangevraagd. Hierdoor zijn er weliswaar minder opleidingen beschikbaar dan in de rondes hiervoor, maar sluiten deze beter aan op de arbeidsmarkt. Het budget voor de komende aanvraagperiode is € 10 miljoen. Iedereen die geïnteresseerd is kan weer tot € 1.000 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Een volgende ronde zal op 15 november starten.

Minister Van Gennip: "De noodzaak om  je levenslang te ontwikkelen blijft groot. Er komen grote maatschappelijke uitdagingen op Nederland af, denk bijvoorbeeld aan klimaat en zorg. Daar zijn goed opgeleide mensen voor nodig. De nieuwe ronde van het STAP-budget wordt daarom gerichter ingezet voor cruciale kraptesectoren zoals zorg, techniek en procesindustrie. Het STAP-budget biedt de mogelijkheid om door middel van scholing je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het is belangrijk dat mensen regie hebben op hun eigen ontwikkeling, daar blijf ik me voor inzetten."

Aanbod

Het besluit om alleen nog OCW-erkende opleidingen aan te bieden volgt mede na een aangenomen motie in de Tweede Kamer. De OCW-erkende opleidingen zijn gericht op een beroep en hebben een wettelijk kwaliteitskader. Door alleen deze opleidingen aan te bieden wil het kabinet het resterende STAP-budget gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. Het aanbod is te vinden via het scholingsregister van het aanvraagportaal (stapuwv.nl) of makkelijk inzichtelijk via Leeroverzicht.nl. Naast volledige meerjarige opleidingen, zullen er ook onderdelen zoals certificaten en minoren worden aangeboden.

Niet alle aanbieders van OCW-erkende scholing bieden opleidingen voor het STAP-budget aan. Ook kunnen dagelijks opleidingen aan het STAP-scholingsregister worden toegevoegd. Voor wie STAP-budget wil aanvragen is het daarom aan te raden om regelmatig te kijken of de OCW-erkende opleiding waarvoor hij of zij STAP-budget zou willen aanvragen, met STAP-budget kan worden gevolgd.