VWS verbetert doorzoekbaarheid Woo-documenten corona-aanpak

Het ministerie van VWS heeft vandaag een nieuw platform gelanceerd dat het makkelijker en gebruiksvriendelijker maakt om openbaar gemaakte documenten over de coronacrisis te kunnen doorzoeken. Het platform is in samenwerking met verschillende belanghebbenden ontwikkeld. Alle documenten die vanaf nu worden gepubliceerd zullen op het nieuwe platform worden gepubliceerd. De reeds openbaar gemaakte documenten komen er met terugwerkende kracht op.

Sinds maart 2020 heeft het ministerie van VWS meer dan 450 corona-gerelateerde Wob/Woo-verzoeken ontvangen. Naar aanleiding van de ingediende verzoeken zijn verschillende besluiten genomen waarbij documenten openbaar zijn gemaakt. Dit kan per besluit om honderden, tot duizenden, documenten gaan. Deze besluiten met inmiddels tienduizenden documenten werden sinds het najaar van 2020 op de website wobcovid19.rijksoverheid.nl gepubliceerd. Het bleek echter onbegonnen werk voor een verzoeker om in die veelheid aan documenten de gezochte informatie te vinden. Om die reden heeft het ministerie besloten om een nieuw platform te ontwikkelen.

Het nieuwe Woo-platform is uitsluitend bedoeld als een doorzoekbare database van nieuwe besluiten en reeds gepubliceerde corona-gerelateerde documenten van het ministerie van VWS. Vanaf 1 september worden alle nieuwe besluiten gepubliceerd op het nieuwe platform. Komende maanden volgen ook de al reeds gepubliceerde besluiten.
 

Verbeterde toegankelijkheid

Het nieuwe platform – open.minvws.nl – is volledig nieuw ontworpen met als doel een verbeterde zoekfunctionaliteit en verbeterde toegankelijkheid. Dat is terug te zien in het feit dat elk document individueel toegankelijk is in plaats van één groot verzameldocument. Daarnaast zijn bijna alle documenten ook doorzoekbaar op zoektermen. Verder wordt bij de documenten meta-informatie toegevoegd als datum, bestandsformaat en de relatie tot andere openbaar gemaakte documenten. Dit alles komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede. Het ministerie blijft het platform de komende maanden verder ontwikkelen om eventuele gebruikersproblemen op te lossen en om het gebruikersgemak nog verder te verbeteren.

Samenwerking met verzoekers

Er is tijdens de ontwikkeling van dit innovatieve platform gekozen voor een transparante community-gedreven en open-source aanpak. Dit betekent dat er tijdens het proces actief om feedback gevraagd werd aan de doelgroep van het platform, zoals journalisten, wetenschappers en burgers. Op die manier moet het nieuwe Woo-platform zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van deze doelgroep.