Internetconsultatie gestart: 6e tranche Woningbouwimpuls regeling toegankelijker gemaakt

De voorbereidingen voor de 6e tranche van de Woningbouwimpuls (Wbi) zijn in volle gang. Gemeenten kunnen zich vanaf 18 december inschrijven. Op basis van evaluaties van de vorige tranches, is de regeling voor deze nieuwe ronde op een aantal punten aangepast en toegankelijker gemaakt. Belangstellenden kunnen de conceptregeling nu alvast inzien via een openbare internetconsultatie.

De Woningbouwimpuls is bedoeld voor gemeenten om in te zetten voor het versnellen van de bouw van nieuwe woningen, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. De Wbi bestaat sinds 2020. Tot nu toe zijn er 5 tranches geweest, die samen bijgedragen aan de bouw van ruim 184.000 nieuwe woningen door het hele land.

Voorwaarden toegankelijker 

De regeling is toegankelijker gemaakt voor alle gemeenten:

  • De minimaal vereiste projectomvang wordt niet meer bepaald aan de hand van de gemeentegrootte. Voor iedere gemeente geldt nu een minimale projectomvang van 200 woningen. 
  • Woondealregio's die meer ambities hebben dan huidige aantal afgesproken woningen en hiermee een substantiële bijdrage leveren om het totaal aantal woningen te laten groeien van 900.000 naar 981.000 tot en met 2030, krijgen extra urgentiepunten. 
  • Er komt een herkansingmogelijkheid na afloop van de 6e beoordelingsronde. Aanvragen die het nét niet hebben gehaald, kunnen binnen een korte termijn aangevuld worden door de indienende gemeente, zodat deze alsnog aanspraak maakt op een bijdrage. 
     

Internetconsultatie gestart

De regeling voor de 6e tranche ligt nu ter inzage. Het is mogelijk om de regeling in te zien en hierop te reageren.
 
De inschrijving voor de 6e tranche van de Wbi start vanaf 18 december. Gemeenten hebben dan circa tot 12 februari 2024 de tijd om hun aanvraag in te dienen. De aanvragen worden beoordeeld door de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls. De uitslag van de 6e tranche volgt voor de zomer. 

Op de dossierpagina Woningbouwimpuls staan praktijkverhalen van projecten die met hulp van een bijdrage uit de Wbi zijn gerealiseerd. Zo is recent het verhaal van project Veluwse Poort in Ede toegevoegd. Deze gemeente kreeg – mede dankzij extra ondersteuning vanuit het expertteam Woningbouw - een bijdrage uit de 2e tranche, nadat de eerste aanvraag niet meteen lukte. Inmiddels zijn de eerste woningen opgeleverd.