Benoeming advocaat-generaal op Curaçao

De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister van Justitie van Curaçao en de minister van Justitie van Sint-Maarten, ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. E.V.A. (Eva) Bos tot advocaat-generaal bij het Parket Procureur-Generaal van het Openbaar Ministerie op Curaçao. Zij volgt de heer mr. M.L.A. Angela op. De benoeming gaat in op 15 oktober 2023.

Mevrouw Bos is sinds 2014 officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie op Curaçao. Sindsdien heeft zij een stevig fundament gelegd en veel ervaring opgedaan in het aansturen van diverse onderzoeken.  Haar portefeuille had als taakaccent recherche en kwaliteit, Matrixteam, forensisch en terrorisme.