Kabinet gaat meer doen om problematische schulden te voorkomen

Het voorkomen en oplossen van problematische schulden wordt belangrijker bij het innen van achterstallige betalingen en schulden door de overheid. Zo komt er een makkelijk online-overzicht voor alle openstaande vorderingen bij de Rijksoverheid en komen er extra waarborgen om te zorgen dat mensen bij het aangaan van betalingsregelingen niet onder het bestaansminimum zakken.

Dit schrijft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer in de update van de Rijksincassovisie 2016.

De aanpassingen worden gemaakt naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid Kat (D66) om de Rijksincassovisie 2016 te actualiseren. In die visie staan plannen om overheidsinstanties meer samen te laten werken bij het incasseren van schulden. Minister Schouten schrijft dat het noodzakelijk is om de implementatie van de Rijksincassovisie 2016 te versnellen en verbreden. Dit is nodig om de kabinetsdoelstelling van het halveren van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 te halen.

Minister Schouten: “Te vaak weet bij de overheid de linkerhand niet wat de rechterhand doet. Mensen die schulden hebben bij verschillende overheidsinstanties kunnen daarom flink klem komen te zitten. En die schulden problematiek leidt vaak tot allerlei problemen, van armoede tot psychische problemen of eenzaamheid. Daarom wil ik dat er meer aandacht komt voor de specifieke situatie van mensen in de schulden. En dat mensen zoveel mogelijk met één overheid te maken hebben.”

Om dit te bereiken is in 2022 de Betalingsregeling Rijk gestart: één gezamenlijke betalingsregeling voor alle openstaande vorderingen bij overheidsorganisaties. Ook is één van de doelen ervoor te zorgen dat bedragen niet oplopen als mensen hun vorderingen aan het Rijk niet kunnen betalen. Zoals in het geval van boetes of rente. Daarnaast wordt er gekeken of er een zogeheten schuldpauzeknop kan worden ingedrukt in situaties waarbij mensen hun schulden echt niet kunnen betalen. Zo krijgt iemand met schulden even rust en hulp om alles op een rijtje te zetten, waarna het terugbetalingstraject weer gestart kan worden.  

Verder is het doel om de dienstverlening te verbeteren. Er komt een online overzicht waar mensen makkelijk zelf kunnen zien wat ze nog aan de overheid verschuldigd zijn. Ook wordt de communicatie vanuit overheidsinstanties naar mensen met schulden duidelijker. Daarnaast is een belangrijke ambitie om ervoor te zorgen dat mensen die betalingsregelingen aangaan niet onder het bestaansminimum zakken.

Minister Schouten schrijft mede namens de betrokken ministeries dat de plannen ambitieus zijn, maar wel noodzakelijk. Via de voortgangsrapportages van de aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden informeert de minister over het verloop van de plannen.