Kamerbrief met actualisering Rijksincassovisie

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft de Tweede Kamer een actualisering van de Rijksincassovisie uit 2016. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft het verzoek om een actualisering ingediend.

Kamerbrief met actualisering Rijksincassovisie