Internetconsultatie van start wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers krijgen na het eerste ziektejaar duidelijkheid over de vervanging van een werknemer. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt dit concept-wetsvoorstel hiertoe vandaag in internetconsultatie. Dit voorstel is een van de afspraken uit het brede arbeidsmarktpakket van dit voorjaar. Doel van het pakket is meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor bedrijven.

Langdurig ziek zijn, of arbeidsongeschikt raken, heeft een grote impact op mensen. In eerste instantie natuurlijk voor de werknemer zelf en voor zijn of haar omgeving. Maar ook een werkgever komt voor problemen te staan als een medewerker langere tijd uit de running is. Met name de kleine en middelgrote werkgevers zijn minder wendbaar als één van de werknemers langdurig uitvalt.

In het voorjaar is daarom in het arbeidsmarktpakket afgesproken dat de re-integratie in het tweede ziektejaar zich bij deze ondernemingen zoveel mogelijk richt op het zogenaamde tweede spoor, dat wil zeggen dat iemand aan de slag gaat bij een andere werkgever. Dit wordt mogelijk met instemming van de werknemer of met toestemming van UWV. Zowel de werkgever als de werknemer krijgen zo eerder duidelijkheid over het te volgen spoor bij re-integratie. En de werkgever eerder duidelijkheid over de mogelijkheid tot vervanging van de zieke werknemer.

Het concept-wetsvoorstel heeft als doel om kleine en middelgrote werkgevers meer wendbaar te maken door eerder duidelijkheid te geven tot welk moment zij de eigen functie van de zieke werknemer beschikbaar moeten houden. Betrokkenen kunnen reageren op deze internetconsultatie tot 24 november 2023.