Minister Yeşilgöz in de VAE voor verdere aanpak georganiseerde misdaad

Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen verder doorpakken in de strijd tegen de internationale georganiseerde criminaliteit. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft deze week tijdens een bezoek aan de VAE met de minister van Binnenlandse Zaken van het land, Zijne Hoogheid Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, hierover afspraken gemaakt in een Memorandum of Understanding (MoU). Ze hebben afgesproken de samenwerking tussen de politiediensten van beide landen verder te versterken gezien de dreiging die uitgaat van de georganiseerde misdaad. Hierbij is ook bijzondere aandacht voor de ontwrichtende werking van witwaspraktijken en ondergronds bankieren op de samenleving.

Per 1 augustus 2023 zijn al 2 bilaterale verdragen tussen Nederland en de VAE in werking getreden; 1 over rechtshulp en 1 over uitlevering. Deze verdragen zijn van groot belang in de samenwerking die de afgelopen jaren is opgebouwd tussen Nederland en de VAE in de aanpak van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Dankzij de bilaterale afspraken kunnen de opsporingsdiensten van beide landen sneller op elkaars verzoeken reageren en informatie uitwisselen om criminele netwerken op te rollen. Over de goede uitvoering heeft minister Yeşilgöz deze week ook met haar ambtgenoot de minister van Justitie van de VAE, Zijne Excellentie Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, gesproken.

Dit is een strijd tegen criminele krachten die onze samenleving bedreigen met intimidatie en geweld. Tegelijk proberen ze met hun illegaal verkregen vermogen onze goede economie te corrumperen. Alleen door meer met andere landen samen te werken, kunnen we internationaal opererende criminele netwerken verder aanpaken. Ik ben de autoriteiten van de VAE zeer erkentelijk voor de goede samenwerking. Met de afspraken die we nu hebben gemaakt, kunnen we verder doorpakken om de criminele machtsstructuren en hun netwerken voor ondergronds bankieren kapot te maken

aldus minister Yeşilgöz.

Samenwerking politiediensten

In het MoU is afgesproken de samenwerking specifiek tussen de politiediensten van Nederland en de VAE verder te verdiepen. Daarvoor wordt de komende tijd uitgewerkt hoe de politie van beide landen meer gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Bijvoorbeeld in de aanpak van witwaspraktijken, ondergronds bankieren en cryptocrime. Criminelen mijden het reguliere financiële stelsel vaak om onder de radar te blijven. Zij werken via een parallel ondergronds betalingssysteem. Over en weer worden criminele transacties met elkaar verrekend en wordt illegaal verkregen vermogen razendsnel over de grens weggezet; vaak in de vorm van crypto’s, in vastgoed en via goederen- en handelsstromen. Door meer samen op te trekken en kennis te delen kunnen de politiediensten van beide landen illegale patronen sneller herkennen en aanpakken.

International Security Alliance

Daarnaast heeft minister Yeşilgöz in de VAE deelgenomen aan de International Security Alliance, waar met diverse andere landen in de wereld is gesproken over samenwerking breder op het terrein van veiligheid. Zo is ook lang gesproken over het tegengaan van terrorisme en radicalisering. Het gaat zowel om een front tegen terreur als een front tegen de georganiseerde misdaad internationaal. De minister heeft tijdens de conferentie verder aangeboden om een kennissessie te organiseren met opsporingsdiensten over de internationale aanpak van ondergronds bankieren. Ook heeft Yeşilgöz tijdens de conferentie apart nog gesproken met haar collega-minister van Binnenlandse Zaken professor dr. Muhammad Faishal Ibrahim van Singapore, omdat dit land een belangrijke handelspartner van Nederland is in Azië. Criminelen maken graag misbruik van reguliere goederen- en handelsstromen. Daarom is ook Singapore volgens minister Yeşilgöz een belangrijke partner om de samenwerking mee te versterken in de strijd tegen georganiseerde misdaad.