Voordracht rechter bij het EU-Hof

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken en minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de voordracht van prof. mr. Herke Kranenborg tot rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Nederland is verzocht een kandidaat-rechter voor te dragen die met ingang van 7 oktober 2024 benoemd kan worden, voor een periode van zes jaar. De ambtstermijn van de huidige Nederlandse rechter in het EU-Hof, prof. mr. Sacha Prechal, komt dan ten einde.

Herke Kranenborg is lid van de Juridische Dienst van de Europese Commissie en hoogleraar European Data Protection and Privacy Law aan de Universiteit Maastricht.

De selectie van een kandidaat-rechter vindt plaats middels een openbare sollicitatieprocedure met betrokkenheid van een onafhankelijke aanbevelingscommissie, voorgezeten door de president van de Hoge Raad.

De lidstaten van de Europese Unie besluiten bij consensus over de benoeming. Zij doen dat na (positieve) advisering door een comité bestaande uit rechters van de hoogste nationale rechtscolleges, oud-rechters van het EU-Hof en kundige rechtsgeleerden.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is het hoogste rechtsprekende orgaan van de EU en bestaat uit 27 rechters, één per EU-lidstaat. Het Hof heeft het laatste woord over de interpretatie en de geldigheid van het recht van de EU.