Fieke van der Lecq wordt de regeringscommissaris transitie pensioenen

Met ingang van 1 januari 2024 start professor Fieke van der Lecq als regeringscommissaris transitie pensioenen. Zij bezet de leerstoel Pensioenmarkten aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft veelzijdige ervaring in het pensioenveld, toezichthoudende functies en met bestuurlijke advisering.

De regeringscommissaris opereert in een complex bestuurlijk veld. Specifiek ziet haar opdracht op het verloop van de transitie in de tijd: is er genoeg tijd om de transitie zorgvuldig te doorlopen? Waar loopt de uitvoeringspraktijk tegenaan? Wat kan worden gedaan om de transitie te bespoedigen?

Minister Schouten: Ik ben blij dat Fieke van der Lecq haar veelzijdige ervaring in het pensioenveld wil inzetten voor deze nieuwe functie. Ik heb er vertrouwen in dat ze de signalen over de uitvoeringspraktijk op waarde schat, een onafhankelijk oordeel vormt en partijen verbindt. Ik ben ervan overtuigd dat zij, samen met alle partijen, bijdraagt aan het succesvol realiseren van deze pensioentransitie.

De regeringscommissaris brengt gedurende de pensioentransitie onafhankelijk advies uit aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de voortgang van de transitie. Ze signaleert eventuele knelpunten en doet aanbevelingen om deze knelpunten weg te nemen.

Fieke van der Lecq: Vanuit mijn ervaring met diverse typen stelselpartijen heb ik er oog voor dat zij de transitie op verschillende manieren zullen doorlopen.

Primair zijn de stelselpartijen, (de vertegenwoordigers van) de werkgevers en werknemers, de pensioenfondsen, verzekeraars en de premiepensioeninstellingen, verantwoordelijk voor het tijdig en zorgvuldig doorlopen van de transitie; AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de pensioenuitvoerders. De adviezen van de regeringscommissaris gaan dan ook niet over de inhoud van de overeengekomen transitieplannen, invaarbesluiten, implementatieplannen en communicatieplannen. Wel draagt de regeringscommissaris eraan bij dat de verschillende partijen de transitie goed kunnen doorlopen.

Fieke van der Lecq: De ketenpartijen in de pensioensector, van stelselpartijen tot pensioenuitvoeringsorganisaties, kunnen tegen knelpunten aanlopen, waarbij ik kan faciliteren dat deze door de sector marktbreed worden opgelost.

Daarnaast stimuleert ze dat goede voorbeelden worden uitgewisseld tussen partijen zodat die breder gedeeld kunnen worden in de sector, bijvoorbeeld via Werkenaanonspensioen.nl. Waar nodig bevordert ze het goede gesprek tussen de verschillende organisaties. De minister weegt deze adviezen, zodat zij tijdig kan bijsturen indien dat nodig is.