Online dashboard toont doorlooptijden nieuwe, dure geneesmiddelen

Patiënten, voorschrijvers en geneesmiddelenfabrikanten kunnen vanaf nu op het ‘Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen’ zien wat de vergoedingsstatus is voor dure, nieuwe geneesmiddelen die toegelaten zijn op de Nederlandse markt. Het online dashboard toont gedetailleerde informatie over hoe ver in het vergoedingsproces deze geneesmiddelen zijn, vóórdat ze eventueel vergoed kunnen worden vanuit de zorgverzekering. Het online dashboard is door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) ontwikkeld in opdracht van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Minister Ernst Kuipers: “Dit online dashboard is een flinke stap vooruit in transparantie rondom het toelatingsproces. Iedereen kan nu zien hoe de toelating van nieuwe, dure geneesmiddelen tot het verzekerd pakket verloopt. Dat is goed nieuws voor patiënten, voorschrijvers en fabrikanten. Het geeft iedereen meer duidelijkheid en inzicht en dat is fijn.”

De sluis

In Nederland worden de meeste geneesmiddelen via de basisverzekering vergoed. Er komen de laatste jaren steeds meer zeer dure geneesmiddelen beschikbaar. Dit soort nieuwe geneesmiddelen (die alleen in het ziekenhuis worden gebruikt) worden in de zogenaamde sluis geplaatst. Dat betekent dat het middel eerst beoordeeld wordt door experts van het Zorginstituut Nederland. Zij toetsen en beoordelen of een nieuw en duur middel voldoet aan de eisen en voorwaarden die de overheid hieraan stelt. Zo moet een middel effectief zijn, voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en een in verhouding redelijke prijs hebben.

Na de beoordeling brengt het Zorginstituut een advies uit aan de minister om het middel onder bepaalde voorwaarden wel of niet toe te laten tot het verzekerd pakket. Vervolgens kan de minister besluiten om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs en volgt een besluit over de vergoeding van het geneesmiddel.

Het dashboard

Het Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen biedt inzicht in welke fase van het vergoedingsproces (indiening, beoordeling of onderhandeling) dure, nieuwe geneesmiddelen zich bevinden die zijn toegelaten tot de Nederlandse markt. Ook de doorlooptijden per fase zijn zichtbaar via het dashboard. 

Op de startpagina van het dashboard kunnen ziektebeelden of geneesmiddelen worden geselecteerd. Vervolgens kan doorgeklikt worden naar een specifiek geneesmiddel. Dan komt meer informatie over de vergoedingenstatus van het geneesmiddel in beeld: of het geneesmiddel al vergoed is, waar het geneesmiddel zit in het vergoedingsproces en hoe lang dit proces al duurt of heeft geduurd.