€ 300 miljoen voor versnelde woningbouw: loket Woningbouwimpuls voor de laatste keer open

Gemeenten kunnen vanaf vandaag opnieuw financiële steun aanvragen voor de versnelde bouw van meer betaalbare woningen. Het loket voor de Woningbouwimpuls opent vandaag voor de laatste keer tot en met 12 februari 2024. Voor de 6e tranche is € 300 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt € 20 miljoen wordt met prioriteit ingezet voor studentenhuisvesting. De uitslag van de 6e tranche volgt nog voor de zomer van 2024: dan wordt bekend welke gemeenten een bijdrage ontvangen.

Minister Hugo de Jonge: “Iedereen kijkt met smart uit naar meer betaalbare woningen. Een businesscase hiervoor is soms lastiger rond te rekenen en als overheid helpen we hierbij met de Woningbouwimpuls. Hierdoor kunnen meer woningbouwprojecten tóch starten. Dat levert de komende jaren versneld woningen op, vooral voor starters en middeninkomens. De eerste 5 tranches dragen samen al bij aan de bouw van ruim 184.000 woningen in het hele land. Daarmee zijn we er nog niet. Ook de komende jaren blijft het investeren vanuit de overheid in meer betaalbare woningen hard nodig.”

Meer projecten komen in aanmerking

Voor iedere gemeente geldt nu een minimale projectomvang van 200 woningen. De minimaal vereiste projectomvang wordt niet meer bepaald door de gemeentegrootte. Zo kunnen meer gemeenten meedoen. Sinds de 4e tranche van de Woningbouwimpuls is het voor gemeenten makkelijker gemaakt om gebundelde projectaanvragen in te dienen om aan de minimale projectomvang te voldoen. Ook nu worden gemeenten aangemoedigd om een gebundelde aanvraag te doen.

Extra urgentiepunten zijn er voor Woondealregio's die meer ambities hebben dan het huidige aantal afgesproken te realiseren woningen. Hiermee leveren ze een substantiële bijdrage om het totaal aantal woningen te laten groeien van 900.000 naar 981.000 tot en met 2030. Ook gemeenten die op een andere manier een positieve invulling geven aan de gesloten woondeals krijgen extra urgentiepunten. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw op een sleutellocatie of het voldoen aan de betaalbaarheidseisen uit de woondeals.

Tot slot komt er een herkansingmogelijkheid na afloop van de 6e beoordelingsronde als er voldoende middelen zijn. Aanvragen die het nét niet hebben gehaald, kunnen binnen een korte termijn aangevuld worden door de indienende gemeente. Zo kan de gemeente toch  aanspraak maken op een bijdrage.

Wbi helpt bij financieel tekort

In Nederland is een groot tekort aan woningen: tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de Wbi draagt het ministerie van BZK/VRO bij aan het realiseren van projecten die door een financieel tekort zonder steun moeilijk of traag tot stand komen. De middelen kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en voor de bereikbaarheid van de woningen.

Aanvraag indienen

Lees meer over het indienen van een project op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tijdens de aanvraagperiode kunnen gemeenten voor advies bij hun aanvraag terecht bij de Impulskamers van het expertteam Woningbouw. Of lees meer over de Woningbouwimpuls en projecten die in de eerdere tranches zijn gerealiseerd