€ 34 miljoen voor het versneld vinden van woonruimte voor mensen die extra hulp nodig hebben

66 gemeenten ontvangen gezamenlijk ruim € 34 miljoen om versneld extra woningen te realiseren voor mensen die bijzondere aandacht behoeven, zoals daklozen, statushouders en studenten. Het gaat om een bijdrage uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) 2023 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Bepaalde groepen mensen hebben minder kans op het vinden van passende woonruimte. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen met een medische of sociale noodzaak of remigranten met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland geen huis hebben. Met de RHA stelt het ministerie van BZK budget beschikbaar om het woningaanbod voor deze zogenoemde aandachtsgroepen versneld te realiseren. Het is de vierde keer dat deze regeling uitkeert. 

Realisatie van 4.365 woonruimten

In totaal hebben 66 gemeenten verspreid in Nederland voor 97 projecten een uitkering ontvangen voor de realisatie van 1432 permanente woonruimten en 2933 flexwoningen. Het gaat om:

  • 175 woonruimten voor arbeidsmigranten
  • 103 woonruimten voor dak- en thuisloze mensen
  • 140 woonruimten voor mensen tot 27 jaar die uitstromen uit een intramurale instelling
  • 118 woonruimten voor mensen vanaf 27 jaar die uitstromen uit een intramurale instelling
  • 629 woonruimten voor statushouders
  • 1.857 woonruimten voor uitwonende studenten
  • 166 woonruimten voor woonwagenbewoners
  • 671 woonruimten voor mensen met een sociale urgentie
  • 186 woonruimten voor mensen met een medische urgentie
  • 320 woonruimten voor Oekraïense ontheemden

Meer weten?

Lees meer over de huisvesting van aandachtsgroepen in het Programma Een thuis voor iedereen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Veelgestelde vragen over de RHA
Programma Een thuis voor iedereen 
Expertteam Weer Thuis
Expertteam Woningbouw
Volkshuisvesting Nederland
Overheden