Nieuwe politie-cao ondertekend

De politiebonden, directeur-generaal politie en veiligheidsregio’s Monique Vogelzang van Justitie en Veiligheid en korpschef Van Essen hebben vandaag de nieuwe politie-cao ondertekend. Het salaris van politiemensen gaat met gemiddeld 9,5% omhoog gedurende de looptijd van de cao van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025.

Op 17 november 2023 bereikten de partijen een onderhandelaarsakkoord. De politiebonden hebben dit resultaat aan hun achterban voorgelegd en de leden hebben met een ruime meerderheid ingestemd. Met een forse werkdruk, een krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie is het belangrijk om op tijd duidelijkheid en zekerheid te bieden aan politiemensen. Daarom zijn de bonden, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid al vroegtijdig om tafel gegaan om te spreken over een nieuwe cao die vanaf 1 juli 2024 ingaat. 

Inkomen

De salarissen van het politiepersoneel worden tijdens de looptijd van de cao, van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025, met gemiddeld 9,5% verhoogd. Deze verhoging is als volgt opgebouwd:

  • Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 100 toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 2,5%.
  • Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 5% verhoogd.
  • Per 1 januari 2025 wordt het salaris met 2% verhoogd.

Deze salarisverhogingen komen boven op de salarisverhoging van 2% per 1 januari 2024 die partijen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken. Dit geeft een totale inkomensverbetering, in de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 november 2025, van gemiddeld 11,5%.

Eenmalige uitkering

Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao het maandinkomen van politiemedewerkers te verbeteren. Vooruitlopend op de nieuwe cao ontvangen politiemedewerkers in de eerste 6 maanden van 2024 (januari tot en met juni 2024) een bedrag van € 200 per maand extra.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over capaciteit, arbeidsmarktmaatregelen, inclusieve en duurzame arbeidsvoorwaarden, invoering van een Individueel Keuzebudget en een verhoging van de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer met eigen vervoer en invoering van een gelijk tarief voor woon-werkverkeer en dienstreizen met eigen vervoer.