Benoeming directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij SZW

Drs. A. (Araya) Sumter wordt directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 april 2024.

Araya Sumter is sinds juni 2021 directeur Werknemersregelingen bij het ministerie van SZW. Daarvoor was zij directeur Individuele Belangenbehartiging bij de FNV. Eerder vervulde ze diverse managementfuncties bij onder andere de ANWB en Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht.

Araya Sumter behaalde een Master Bestuurs- en Organisatiewetenschap (management van publieke vraagstukken) aan de Universiteit Utrecht, en studeerde Psychologie van Organisatieverandering aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.