Benoeming president rechtbank Overijssel

De heer mr. A.R. (Fred) van der Winkel wordt op voordracht van minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind benoemd tot president van de rechtbank Overijssel. De benoeming zal ingaan per 1 mei 2024. Op dit moment is Van der Winkel president van de rechtbank Noord-Nederland. Eerder was Van der Winkel advocaat, rechter en president in de rechtbank Almelo en president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Van der Winkel is de opvolger van de heer mr. H.J.H. (Bart) van Meegen, die benoemd is als president van de rechtbank Amsterdam.