Kabinet besluit tot inzet van Zr.Ms. Tromp in de Rode Zee

Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat Zr.Ms. Tromp zal worden ingezet in de Rode Zee. Het luchtverdedigings- en commandofregat gaat daar een bijdrage leveren aan de veilige en vrije doorvaart. Daarnaast onderzoekt het kabinet of het Joint Logistic Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman de komende maanden ook kan worden ingezet in het gebied.

De Rode Zee is een cruciale route voor de scheepvaart tussen het Suezkanaal en de Indische Oceaan. Ruim 12% van de wereldhandel en grofweg een 3e van de wereldwijde containerschepen gaat door het Suezkanaal.

Houthi-eenheden hebben de afgelopen maanden meer dan 40 commerciële en marineschepen aangevallen met raketten en drones. Deze week zijn daar zelfs dodelijke slachtoffers bij gevallen. Als open en maritieme handelsnatie raakt dit ook de Nederlandse belangen. Daarom wil het kabinet in internationaal verband een bijdrage leveren aan de maritieme veiligheid en vrije doorvaart in de Rode Zee.

Missies

Zr.Ms. Tromp staat gepland om af te reizen naar de Indo-Pacific en passeert daarbij de Rode Zee. Nederland zet het fregat daarom ongeveer 25 dagen in voor de maritieme defensieve operatie Prosperity Guardian. Deze operatie heeft als doel aanvallen van de Houthis op scheepvaart in de Rode Zee af te slaan. Daarnaast ondersteunt het fregat de Europese defensieve operatie Aspides, die zich ook richt op de bescherming van het recht op vrije doorvaart en bevordering van maritieme veiligheid. Aan Aspides levert het fregat ‘associated support’. Dat houdt in dat het schip niet onder het bevel van de operatie valt, maar wel informatie deelt en op verzoek ondersteuning levert.

Dreiging

Zr.Ms. Tromp zal worden ingezet in een hoog geweldsspectrum. De eenheid is getraind om met de hieruit volgende risico’s om te gaan. Het schip beschikt over verdedigingsmiddelen tegen diverse dreigingen. Op 9 maart vertrekt Zr.Ms. Tromp uit Den Helder. De inzet in de Rode Zee start rond eind maart.

Zr.Ms. Karel Doorman

Het kabinet onderzoekt ook de inzet van het Joint Logistic Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman als tankerschip voor steun aan operatie Aspides en/of operatie Prosperity Guardian in de komende maanden.