Wet Meer zekerheid flexwerkers naar Raad van State

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers naar de Raad van State voor advies. Daar heeft de ministerraad mee ingestemd. Dit wetsvoorstel is onderdeel van het arbeidsmarktpakket, met maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers.

Veel mensen weten niet of ze volgende maand de huur kunnen betalen, omdat ze een onzekere baan hebben. Het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers heeft als doel de positie van flexibele werknemers te verbeteren.

Het wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen om flexibele werknemers meer zekerheid over hun inkomen en rooster te geven en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Het uitgangspunt is: bij structureel werk hoort een vast contract. Zo komen er strengere regels voor tijdelijke contracten om draaideurconstructies te voorkomen. Ook worden oproepcontracten vervangen door contracten met een minimumaantal uren dat je standaard wordt ingeroosterd. Daarnaast verkort dit wetsvoorstel de meest onzekere fases van uitzendwerk.

Het wetsvoorstel is eerder al in internetconsultatie geweest, zodat iedereen erop kon reageren. De adviesaanvraag bij de Raad van State is de volgende stap in het wetgevingsproces. Na dit advies en eventuele aanpassing van het wetsvoorstel, kan het definitieve voorstel door naar de Tweede Kamer.