2e vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik

Minister Adema (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft een 2e vaccin tegen het blauwtongvirus goedgekeurd voor gebruik. Dit heeft hij besloten na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) en het Commissie toelating diergeneesmiddelen. Het vaccin is geproduceerd door de farmaceut Boehringer Ingelheim. De verwachting is dat er voor halverwege juni 1,3 miljoen doses geleverd worden aan de Nederlandse markt.

Minister Adema: "De komst van dit 2e vaccin geeft nog meer zekerheid aan de houders van dieren dat ze op korte termijn hun dieren kunnen vaccineren. Dit geeft hoop dat de houders na een vreselijke periode een rustige zomer tegemoet kunnen gaan. Ik ben dankbaar voor het harde werk van de farmaceut, de beoordelingsautoriteiten en mijn ministerie waardoor we zo snel nog een veilig vaccin voor houders te bieden hebben."

Veiligheid en werkzaamheid vaccins

Op verzoek van de minister van LNV is er gebruik gemaakt van een versnelde beoordeling, zodat het vaccin zo snel mogelijk beschikbaar kon komen voor de Nederlandse markt. De toestemming voor gebruik wordt alleen gegeven zodra er voldoende informatie beschikbaar is over de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Door de goede afstemming tussen de farmaceut, het Bureau Diergeneesmiddelen van het aCBG en het ministerie van LNV is er in korte tijd nog een vaccin beschikbaar.         

Beschikbaarheid vaccins

De verwachting is dat er voor halverwege juni 1,3 miljoen doses geleverd worden aan de Nederlandse markt. De vaccins worden geleverd aan de groothandel waar dierenartsen deze kunnen kopen, die vervolgens een afspraak inplannen met de dierhouders om te vaccineren.

Het vaccin is voor zowel schapen als runderen beschikbaar. Voor schapen is 1 dosis nodig en voor runderen twee. De sector heeft, mede op basis van de adviezen van de Deskundigengroep Dierziekten, een vaccinatiestrategie opgesteld om de vaccins te verdelen. Het vaccineren van schapen is al begonnen. De hoop is dat de komende periode voldoende gevaccineerd kan worden om grote besmettingen in de zomer te voorkomen.