Benoeming raadsheren in de Hoge Raad

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van 3 raadsheren in de Hoge Raad. 

De heer mr. R. Kuiper is raadsheer in het gerechtshof Amsterdam en zal benoemd worden met ingang van 1 september 2024 en plaatsnemen in de strafkamer van de Hoge Raad. 

Mevrouw mr. W.A.P. van Roij, nu raadsheer in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, wordt benoemd met ingang van 1 november 2024 en zal zitting nemen in de belastingkamer. 

Mevrouw mr. F. Damsteegt zal benoemd worden per 1 september 2025 en zitting nemen in de strafkamer. Zij is op dit moment rechter in de rechtbank Rotterdam. 

De drie raadsheren worden benoemd op voordracht van de Tweede Kamer.