Meer ruimte boeren voor eco-activiteiten vanwege nat voorjaar

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om de startdata voor diverse activiteiten van de eco-regeling uit te stellen, vanwege het extreem natte voorjaar. Het land is nog zo drassig dat veel boeren de activiteiten niet kunnen uitvoeren, zoals weidegang voor melkkoeien en het inzaaien van kruiden. Om boeren toch de mogelijkheid te geven een eco-premie te ontvangen voor verduurzaming van hun bedrijf en versterking van de biodiversiteit gaan de activiteiten 2 weken tot een maand later in.

De eco-regeling maakt deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Ze bestaat uit verschillende duurzaamheidsactiviteiten waar boeren een premie voor kunnen krijgen. Boeren kiezen zelf aan welke activiteiten zij deelnemen. Door de overvloedige regen dit voorjaar zijn de ingangsdata eerder al uitgesteld. Dit gebeurt nu voor een 2e keer, vanwege de uitzonderlijke omstandigheden. 

Boeren krijgen meer ruimte voor de eco-activiteiten: groene braak, kruidenrijk grasland, bufferstroken langs bouwland en blijvende teelten, bufferstrook langs grasland en weidegang voor melkvee. Daarnaast wordt een van de basisvoorwaarden voor deelname aan het GLB, (GLMC 6) de uiterste inzaaidatum van een groenbedekking, verschoven naar 15 juni.

Meer informatie over de aanpassing van de begindatum van eco-activiteiten is te vinden bij op de site van RVO.