Benoemingen bij Raad van State

De heer drs. J.M.M. Polman wordt staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Mevrouw mr. M.J.M. Ristra-Peeters en mevrouw mr. M.C. Stoové worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming om hen voor benoeming voor te dragen.

De heer Han Polman (61 jaar) is momenteel commissaris van de Koning in de provincie Zeeland.

Mevrouw Marjon Ristra-Peeters (47 jaar) is momenteel advocaat bij maatschap BdSP advocaten in Amsterdam.

Mevrouw Margot Stoové (44 jaar) is momenteel raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De benoeming van de heer Polman gaat in per 15 september 2024, van mevrouw Ristra-Peeters per 1 september 2024 en van mevrouw Stoové per 1 oktober 2024.