Herbenoeming voorzitter Raad voor de rechtspraak

Mr. H.C. (Henk) Naves is op voordracht van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming herbenoemd als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De herbenoeming gaat in per 1 september 2024 voor een periode van 3 jaar. Mr. Naves is sinds 2018 lid en sinds 2019 voorzitter van de Raad. Daarvoor was hij president van achtereenvolgens de rechtbanken van Breda, Gelderland en Amsterdam.

De Raad voor de rechtspraak is de organisatie van de rechterlijke macht in Nederland. De Raad spreekt zelf geen recht maar is het aanspreekpunt voor de Rechtspraak en behartigt het gemeenschappelijke belang van de diverse rechtbanken en gerechtshoven. De Raad beheert de begroting van de rechterlijke macht, houdt toezicht op de bedrijfsvoering van individuele gerechten en ondersteunt gerechten voor uniforme rechtstoepassing en juridische kwaliteit. Ook adviseert de Raad bij beleid en wetgeving over de rechtspraak. De Raad bestaat uit 5 per koninklijk besluit benoemde leden, waarvan er 2 niet tot de rechterlijke macht behoren. De voorzitter is altijd een rechter.