Herkansingsronde Woningbouwimpuls goed voor 19.681 nieuwe woningen

26 projecten in 22 gemeenten krijgen alsnog een bijdrage uit de Woningbouwimpuls (Wbi) voor de versnelde realisatie van 19.681 nieuwbouwwoningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekt hier een bedrag van ruim € 124 miljoen voor uit. 71% van de nieuw te bouwen woningen valt in de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen in de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met lage en middeninkomens.

In april kregen al 48 projecten uit 39 gemeenten en 2 regio’s een bijdrage uit de 6e ronde Wbi. De 6e aanvraagronde was voorlopig de laatste ronde. Daarom mochten de 23 gemeenten van wie de aanvraag in april niet gehonoreerd werd, hun businesscase nader toelichten en de aanvraag opnieuw indienen.

Minister De jonge: “De animo voor deze herkansingsronde overtrof onze verwachtingen. Gemeenten willen snel blijven doorbouwen en daar helpen we graag bij. Alle gemeenten die hun project opnieuw hebben ingediend, krijgen nu een bijdrage. De financiering vanuit de Woningbouwimpuls geeft de laatste zet om tempo te houden in de realisatie van meer betaalbare woningen.”

Veel 1e aanvragers

De 6e ronde en voorlopig laatste ronde van de Woningbouwimpuls versnelt de bouw van in totaal 48.509 nieuwbouwwoningen. 1 op de 3 van de aanvragende gemeenten krijgt voor het eerst een toekenning. Het aantal kleinere en middelgrote gemeenten is sinds de start van de Woningbouwimpuls flink toegenomen. In de 6e ronde is de minimale projectomvang van 500 naar 200 woningen verlaagd. 37 van de toegekende aanvragen zijn voor projecten met minder dan 500 woningen. Zo helpt de Wbi om kleinschalige woningbouw mogelijk te maken én draagt die bij aan de leefbaarheid in kleine(re) dorpen en steden.

Woningbouwimpuls

Dankzij de Wbi kunnen sinds 2020 tot nu toe al 232.876 nieuwe woningen versneld worden gebouwd. Dat is hard nodig om het woningtekort in te lopen: tot en met 2030 moeten er nog ruim 800.000 woningen bijgebouwd worden. Met de Wbi ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen doordat ze een financieel tekort kennen. Het geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.