Subsidieregeling om advocaat-stagiairs binnen de sociale advocatuur op te leiden opnieuw verlengd

Minister Weerwind verlengt opnieuw de jonge-aanwasregeling als manier om de sociale advocatuur te versterken. Inmiddels is door zo’n 525 advocaat-stagiaires gebruik gemaakt van de regeling. Om dat aantal te verhogen, wordt de subsidieregeling opnieuw verlengd, waardoor de kosten van de beroepsopleiding voor zo’n 175 nieuwe advocaat-stagiairs worden gedekt.

De kosten voor het opleiden van advocaat-stagiairs zijn voor sociaal advocaten moeilijk op te brengen. Door de subsidieregeling wordt het financieel voor hen makkelijker en ook aantrekkelijker om advocaat-stagiairs aan te nemen. De verlenging van de regeling maakt onderdeel uit van een plan van aanpak dat minister Weerwind vorig jaar in april naar de Kamer heeft gestuurd om de sociale advocatuur te versterken. 

Een speerpunt van minister Weerwind is dat iedereen toegang heeft tot het recht. Sociaal advocaten spelen daarbij een belangrijke rol: zij richten zich op het verlenen van juridische bijstand aan mensen met een laag inkomen. 

Om het recht dichterbij mensen te brengen is dit jaar ook een landelijke regeling ingegaan voor rechtsbijstand bij wijkrechtspraak: een manier van rechtspraak waarbij er bij de behandeling van de zaak extra tijd en aandacht wordt besteed aan het vinden van oplossingen voor verschillende problemen die spelen in iemands leven. Bijvoorbeeld schuldenproblematiek, verslaving of schoolverzuim. In dit soort zaken worden extra werkzaamheden verricht door (sociaal) advocaten. Voor die extra werkzaamheden is er sinds 1 januari 2024 een toeslag beschikbaar.