Kabinet-Schoof beëdigd

Het kabinet-Schoof is vanochtend op Paleis Huis ten Bosch beëdigd. Het nieuwe kabinet wordt gevormd door PVV, VVD, NSC en BBB en bestaat uit 16 ministers en 13 staatssecretarissen.

Vergroot afbeelding Presentatie van het kabinet-Schoof op de trappen van Paleis Huis ten Bosch.
Beeld: Valerie Kuypers
Presentatie van het kabinet-Schoof op de trappen van Paleis Huis ten Bosch.

De beëdiging ten overstaan van de Koning vormt de officiële start van het kabinet-Schoof.

Aan het nieuwe kabinet levert de PVV 5 ministers en 4 staatssecretarissen. De VVD levert 4 ministers en 3 staatssecretarissen. NSC levert 4 ministers en 3 staatssecretarissen. En BBB 2 ministers en 3 staatssecretarissen.

Staatssecretaris Teun Struycken zit op voordracht van NSC in het kabinet, maar is geen lid van deze partij. Ook minister-president Schoof is partijloos.

Ministeries en ministersposten

Het kabinet-Schoof kent 3 nieuwe ministeries:

  • Ministerie van Asiel en Migratie
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
  • Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

2 ministeries zijn van naam veranderd:

  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (was: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Ministerie van Economische Zaken (was: Economische Zaken en Klimaat)

Het nieuwe kabinet telt 1 minister zonder portefeuille (de minister heeft dan niet de politieke leiding over een departement):

  • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp

Eerste ministerraad

Later vandaag komt de ministerraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen.

Meer informatie