Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Voor vragen over onderstaande onderwerpen, indien anders staat aangegeven, kunt u een e-mail sturen aan: jaarverslaggeving@minocw.nl

Digitale Jaarverslaglegging: alle ins & outs

Op woensdag 8 februari jl. vond het Webinar "Digitale Jaarverslaggeving: alle ins en outs" plaats. De opname van het gehele Webinar en de complete presentatie kunt u vinden op de website van XBRL Nederland: https://nl.xbrl.org (of op YouTube). Binnenkort kunt u ook de antwoorden op vooraf gestelde vragen hier vinden.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom XBRL en digitale jaarverslaggeving? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief van XBRL Nederland via info@xbrl-nederland.nl

Heeft u nog nabranders, vragen of suggesties? Dan kunt u deze sturen aan:

Publicatie Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs

Op 13 januari jl. is een nieuwe versie van de toelichtende brochure bij de Regelening Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) gepubliceerd. Deze is online te vinden op de website van de rijksoverheid.

Meerdere mensen hebben input geleverd tijdens de aanpassing van de brochure, hiervoor dank. In het bijzonder dank aan de werkgroep onderwijs van de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) en de werkgroep onderwijs van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Rectificatie van artikel "Verplichting voor bijhouden resultaten Banenafspraak in jaarverslag"

In de nieuwsbrief van 23 december 2022 is een artikel gepubliceerd over de verplichting voor het bijhouden van de banenafspraak resultaten in de verantwoording. In dit artikel is deze verantwoording verwoord als 'jaarverslag'. Dit klopt echter niet, het betreft alleen de opname in het 'XBRL Beleidsportaal'.