Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Bestuurders Cornelius Haga Lyceum moeten weg

Bestuurders Cornelius Haga Lyceum moeten weg

Leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum kunnen volgend jaar gewoon naar school als de schoolbestuurders vervangen worden. Nieuwe bestuurders moeten de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen. Dat is de opdracht die minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) geeft aan het bestuur van de school. Het interim bestuur moet in de eerste weken van het nieuwe schooljaar bekend zijn.

Bestuurders Cornelius Haga Lyceum moeten weg

Samenwerken om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. De wetswijziging waarin de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op termijn bevoegd is om hierop toe te zien wordt na de zomer aan de Raad van State aangeboden. Ook doet het ministerie van SZW onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt, samen met TNO en andere organisaties.

Samenwerken om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan

Bpm-tarieven vanaf 1 juli 2020 gebaseerd op nieuwe CO2-testmethode

Vanaf 1 juli 2020 zullen de bpm-tarieven voor auto’s gebaseerd worden op de nieuwe CO2-testmethode WLTP. WLTP is nauwkeuriger dan de vorige methode en sinds 1 september 2018 al verplicht voor alle nieuw verkochte auto’s. De gemiddelde bpm per auto en de bpm-opbrengsten zullen hierdoor naar verwachting niet stijgen. Wel kan het zijn dat de bpm op sommige auto’s hoger wordt en op andere auto's lager.

BPM-tarieven vanaf 1 juli 2020 gebaseerd op nieuwe CO2-testmethode

MKB-actieplan geeft meer ruimte aan ondernemers

Het kabinet stelt € 20 miljoen beschikbaar voor start-ups in het mkb die willen meewerken aan de klimaat- en energietransitie. En met MKB!dee wil het kabinet ondernemers uitdagen om zelf met plannen en oplossingen te komen voor het verbeteren van de leercultuur in het mkb. Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bekend bij de presentatie van de eerste voortgangsrapportage van het MKB-actieplan.

MKB-actieplan geeft meer ruimte aan ondernemers

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijning

De politie en het Openbaar Ministerie krijgen meer mogelijkheden om het bedrijfsproces van criminelen te verstoren en onderzoek te doen naar veroordeelde criminelen die hoge boetes niet betalen. Ook kunnen de kosten voor het vernietigen van inbeslaggenomen drugs op daders verhaald worden. Deze en andere maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit staan in een conceptwetsvoorstel dat vandaag in consultatie is gegaan. Het wetsvoorstel is onderdeel van de wetgevingsagenda ondermijning.

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijning

Ministeries JenV en BZK ‘bouwen’ verder aan kleurrijke rechtsstaat tijdens Pride Amsterdam

‘Samen verder bouwen aan een kleurrijke rechtsstaat en toekomst’. Dat is de boodschap van de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens Pride Amsterdam. Net als vorig jaar varen de ministeries op 3 augustus mee met een eigen boot. De boodschap sluit aan bij het thema van dit jaar: ‘Remember the past, create the future’.

Ministeries JenV en BZK ‘bouwen’ verder aan kleurrijke rechtsstaat tijdens Pride Amsterdam

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl