Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet onderschrijft belangrijkste conclusie Adviescollege Stikstofproblematiek

Kabinet onderschrijft belangrijkste conclusie Adviescollege Stikstofproblematiek

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft vandaag haar rapport ‘beweiden en bemesten’ aangeboden aan het kabinet. De hoofdconclusie van het Adviescollege - in beginsel zijn er geen vergunningen nodig voor bemesten en beweiden - wordt door het kabinet onderschreven.

Kabinet onderschrijft belangrijkste conclusie Adviescollege Stikstofproblematiek

Gemiddelde huurverhoging woningcorporaties in 2020 maximaal 2,6%

Woningcorporaties mogen hun huren over het kalenderjaar 2020 gemiddeld met maximaal inflatie (2,6%) verhogen. Dat is exclusief huurharmonisatie en exclusief huurverhogingen wegens woningverbetering (waaronder verduurzaming).

Gemiddelde huurverhoging woningcorporaties in 2020 maximaal 2,6%

Forse besparing door lagere maximumprijzen geneesmiddelen

Vanaf april 2020 komen er lagere maximumprijzen voor geneesmiddelen. Daardoor moeten farmaceuten in veel gevallen hun prijzen verlagen. Op jaarbasis leidt dit tot een besparing van naar schatting 300 miljoen euro. Dit komt overeen met ruim 4% van de totale jaarlijkse uitgaven aan medicijnen (7 miljard euro). De lagere maximumprijzen zijn het gevolg van een aanpassing in de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp).

Forse besparing door lagere maximumprijzen geneesmiddelen

Ministerie van EZK maakt Nederlandse internetsnelheden op adresniveau inzichtelijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt voor het eerst de beschikbare snelheden van vast internet per adres voor iedereen inzichtelijk. In bijna driehonderd gemeenten is inmiddels nagenoeg overal internet van tenminste 100 Megabit per seconde (Mbps) beschikbaar voor consumenten en bedrijven. Dat staat in de voortgangsrapportage van het Actieplan Digitale Connectiviteit die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ministerie van EZK maakt Nederlandse internetsnelheden op adresniveau inzichtelijk

Nederland kartrekker Europees PFAS verbod

Er moet een Europees verbod op PFAS komen. Dat voorstel van Nederland krijgt ruime steun in de Milieuraad in Brussel. Minister van Veldhoven (Milieu) is kartrekker van het zogenoemde restrictievoorstel. Hierdoor wordt PFAS in alle niet-essentiële toepassingen verboden. 

Nederland kartrekker Europees PFAS-verbod

30 miljoen extra voor versterking scholen Groningen

Het Rijk en zes Groningse gemeenten gaan samen het tekort van 30 miljoen euro voor het scholenprogramma in het aardbevingsgebied betalen. Dit tekort was ontstaan door forse stijgingen van de bouwkosten sinds 2016. 

30 miljoen extra voor versterking scholen Groningen

Geld beschikbaar voor nieuwe manier van werken in de rechtsbijstand

Om Nederlanders die een probleem hebben sneller en beter te helpen, stelt minister Dekker (Rechtsbescherming) 10 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe manieren van werken in de rechtsbijstand. Dat schrijft hij in de voortgangsrapportage rechtsbijstand die naar de Tweede Kamer is gegaan. 

Geld beschikbaar voor nieuwe manier van werken in de rechtsbijstand

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl