Nieuwsbrief regeringsnieuws - Nieuwe behandeling longkanker voorwaardelijk in basispakket

Nieuwe behandeling longkanker voorwaardelijk in basispakket

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft besloten om een nieuwe behandeling van longkanker tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Patiënten krijgen hiermee per 1 januari 2020 toegang tot de startbehandeling met het geneesmiddel osimertinib. 

Nieuwe behandeling longkanker voorwaardelijk in basispakket

Met ingang van 2020 aanpassing verhuurderheffing bij huurwoningen in mede-eigendom

Het kabinet heeft een wetswijziging in voorbereiding waarmee met ingang van 1 januari 2020 huurwoningen met twee of meer genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht (hierna: mede-eigendomssituaties, (mede-)eigenaren of mede-eigendom) weer in aanmerking kunnen worden genomen voor de verhuurderheffing.

Met ingang van 2020 aanpassing verhuurderheffing bij huurwoningen in mede-eigendom

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl