Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Herstel voor ouders op schema

Herstel voor ouders op schema

Het herstel voor ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis ging met de kinderopvangtoeslag ligt op schema. Zoals afgelopen september is aangegeven, zijn eind dit jaar 430 mensen in acute problemen en schrijnende situaties geholpen. 

Herstel voor ouders op schema

Noordzee Energie Outlook brengt randvoorwaarden voor toekomstige groei windenergie op zee in kaart

De Noordzee Energie Outlook (NEO) geeft een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de mogelijkheden voor de verduurzaming vanaf de Noordzee na 2030. En geeft inzicht in de mogelijkheden voor de verdere groei van windenergie op zee en de consequenties daarvan voor het nationale energiesysteem. 

Noordzee Energie Outlook brengt randvoorwaarden voor toekomstige groei windenergie op zee in kaart

Houdverbod van 10 jaar voor dierenmishandeling

Voortaan kan de rechter een verbod op het houden van dieren van maximaal 10 jaar als zelfstandige maatregel opleggen. Dit en meer wordt geregeld in het wetvoorstel Aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Houdverbod van 10 jaar voor dierenmishandeling

Ministerraad: oude Archiefwet wordt gemoderniseerd

De oude Archiefwet wordt gemoderniseerd zodat deze volledig is toegespitst op het digitale tijdperk. Rijksoverheid, gemeenten en andere overheidsinstanties hebben daardoor voortaan nog maar tien in plaats van twintig jaar de tijd om belangrijke informatie over te brengen naar een archief. 

Ministerraad: oude Archiefwet wordt gemoderniseerd

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl