Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Ruim €1,3 miljard extra naar gemeenten voor tekorten jeugdzorg in 2022

Ruim €1,3 miljard extra naar gemeenten voor tekorten jeugdzorg in 2022

Het kabinet stelt voor 2022 €1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde €300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van €214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren.

Ruim €1,3 miljard extra naar gemeenten voor tekorten jeugdzorg in 2022

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl