Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Aanvragen TVL vierde kwartaal 2021 kan vanaf maandag 20 december

Rijksoverheid maakt in 2022 inkoopinformatie openbaar op online platform

Ministeries kopen jaarlijks gemiddeld voor 10 tot 12 miljard aan goederen en diensten in. Waar dit geld aan uitgegeven wordt en wat het Rijk met die inkoop wil bereiken, is in 2022 te vinden op een online platform. 

Rijksoverheid maakt in 2022 inkoopinformatie openbaar op online platform

Bruggen hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aangepakt

Rijkswaterstaat gaat aan de slag met de vervanging van vier bruggen op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Het gaat in Groningen om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug en in Friesland om de bruggen Kootstertille en Spannenburg.

Bruggen hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aangepakt

Overkoepelend onderzoek pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd

De combinatie van leren in de klas en doen in de praktijk is essentieel voor een goed inburgeringstraject. Ook is intensieve, persoonlijke begeleiding van inburgeraars gewenst. Dit zijn enkele conclusies van het overkoepelend onderzoek naar het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering.

Overkoepelend onderzoek pilotprogramma Veranderopgave Inburgering gepubliceerd

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl