Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Voorjaarsnota 2022: nieuwe uitgaven defensie en sociale zekerheid

Voorjaarsnota 2022: nieuwe uitgaven defensie en sociale zekerheid

De defensie-uitgaven gaan in 2024 en 2025 naar 2% van het bruto binnenlands product, om te voldoen aan de NAVO-norm. Het kabinet wil het wettelijke minimumloon met 7,5% verhogen in drie jaarlijkse stappen vanaf 2023. De hoogte van de AOW gaat meestijgen met dezelfde stappen. Mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de belasting op spaargeld krijgen rechtsherstel. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota waar de ministerraad mee heeft ingestemd. 

Voorjaarsnota 2022: nieuwe uitgaven defensie en sociale zekerheid

Kabinet trekt geld uit voor Groningen

Het kabinet trekt in de Voorjaarsnota in totaal ruim 680 miljoen euro uit voor de afhandeling van de gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de waardevermeerderingsregeling blijven bestaan. 

Kabinet trekt geld uit voor Groningen

Expo 2025 Osaka: opnieuw Nederlands paviljoen op wereldtentoonstelling

Nederland doet mee aan de wereldtentoonstelling Expo 2025 in Osaka. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besloten. Vanaf nu begint de voorbereiding van het ontwerp van het Nederlandse paviljoen. Osaka verwacht 28 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers.

Expo 2025 Osaka: opnieuw Nederlands paviljoen op wereldtentoonstelling

Kabinet blijft investeren in aanpak terrorisme en extremisme

Het kabinet is er alles aan gelegen om alle vormen van gewelddadig-extremisme en terrorisme aan te pakken en een aanslag op Nederlandse bodem en Nederlandse belangen in het buitenland te voorkomen. Dit komt tot uiting in de door de ministerraad vastgestelde Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026.

Kabinet blijft investeren in aanpak terrorisme en extremisme

Tweede reeks STAP-budget bereikt 44.000 mensen

Het tweede aanvraagtijdvak voor het STAP-budget genoot opnieuw grote belangstelling. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat een kleine 44.000 mensen met behulp van STAP kunnen beginnen aan een opleiding of cursus.

Tweede reeks STAP-budget bereikt 44.000 mensen

Een grote financiële stap voor inwoners Caribisch Nederland

Verschillende departementen hebben de handen ineen geslagen om Bonaire, Saba en Sint-Eustatius verder te ondersteunen. De investering is bedoeld om met een extra impuls de levensstandaard van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Daarnaast gaat de vrije uitkering van de openbare lichamen fors omhoog. 

Een grote financiële stap voor inwoners Caribisch Nederland

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl