Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Ukraine Accountability Conference: een stap richting rechtvaardigheid

Ukraine Accountability Conference: een stap richting rechtvaardigheid

Sinds de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari is er sprake van grootschalige schendingen van de universele mensenrechten en het internationale humanitaire recht. Vandaag, op de Ukraine Accountability Conference in Den Haag, zijn er belangrijke stappen gezet om de strafrechtelijke vervolging van de misdaden die in Oekraïne worden begaan kracht bij te zetten.

Minister van Gennip komt met nieuw actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen en een gelijkwaardige behandeling. Helaas hebben we ook op de Nederlandse arbeidsmarkt nog een lange weg te gaan. Te vaak nog krijgen mensen tijdens een sollicitatieproces, maar ook op de werkvloer te maken met discriminatie. Discriminatie komt niet alleen voort uit kwaadwillende motieven, maar ook vaak vanuit onbewuste vooroordelen en onbekendheid. Om deze tegen te gaan lanceert minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip het actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie voor de periode 2022-2025. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister van Gennip komt met nieuw actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Consultatie wetsvoorstel voor vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

Het kabinet wil met een wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) het aanbieden van dubbele kinderbijslag vereenvoudigen. Uit onderzoek blijkt dat het aanvragen ingewikkeld is voor sommige ouders. Dit leidt tot niet-gebruik en dat wil het kabinet tegengaan. Ook heeft het kabinet in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om regelingen van de overheid te vereenvoudigen.

Consultatie wetsvoorstel voor vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

Hogescholen, universiteiten en ministerie van OCW sluiten bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek

Het stelsel van hoger onderwijs en wetenschap verder versterken en fundamentele knelpunten oplossen: daartoe hebben de hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW vandaag een bestuursakkoord ondertekend. De komende jaren zetten zij in op het verstevigen van het fundament van het stelsel, geven ze ruimte aan divers talent en vergroten ze (daardoor) hun impact op de maatschappij.

Hogescholen, universiteiten en ministerie van OCW sluiten bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek

Internetconsultatie certificeringsstelsel uitzendbureaus van start

Malafide uitzendbureaus omzeilen regels, en maken misbruik van kwetsbare mensen, waaronder veel arbeidsmigranten. Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte huisvesting en slechte arbeidsomstandigheden. Het overtreden van de regels levert hen ook een financieel voordeel op: zij zijn goedkoper uit dan bedrijven die wel goed voor hun personeel zorgen. Om deze misstanden tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus inrichten.

Internetconsultatie certificeringsstelsel uitzendbureaus van start

Uitbreiding Europese Unielijst met 22 invasieve exoten

De Europese lijst met zorgwekkende invasieve exoten wordt uitgebreid met 22 plant- en diersoorten. Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in de Europese Unie voorkomen, maar die door de mens bewust of onbewust naar Europa zijn meegenomen. Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken is de kans groot dat deze soorten zich hier vestigen, gaan woekeren en schade veroorzaken aan de Europese natuur. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of economie. Voorbeelden hiervan - die al op de Europese Unielijst staan - zijn de Rode Amerikaanse rivierkreeft en de Grote Waternavel.

Uitbreiding Europese Unielijst met 22 invasieve exoten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl