Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Gaskraan Groningen op waakvlam

Gaskraan Groningen op waakvlam

Vanaf 1 oktober 2022 gaat het Groningenveld op de waakvlam. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen; 2,8 miljard kubieke meter gas voor komend gasjaar vanaf oktober. 

Gaskraan Groningen op waakvlam

Nieuwe MONO-campagne om te voorkomen dat mensen onderweg berichtjes ontvangen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceert vandaag de campagne ‘Mij Nie Appen!’ Die is gericht op de verzenders van berichten, en moet het aantal verkeersslachtoffers en ongelukken door smartphonegebruik verminderen.

Nieuwe MONO-campagne om te voorkomen dat mensen onderweg berichtjes ontvangen

EBI-regime wordt strenger

Het regime in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught moet strenger voor die gedetineerden die er vanwege levensbedreigend voortgezet crimineel handelen of zware georganiseerde misdaad zitten. Met de nieuwe regels wil de minister voorkomen dat gedetineerden in de EBI hun contacten met de buitenwereld misbruiken om crimineel te handelen.

EBI-regime wordt strenger

Loket betaalde schulden opent 28 september

Op 28 september opent Sociale Banken Nederland (SBN) het nieuwe loket al betaalde schulden voor gedupeerde ouders van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Hier kunnen ouders terecht die schulden hebben afgelost met het compensatiebedrag dat ze hebben gekregen.

Loket betaalde schulden opent 28 september

Wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau naar de Tweede Kamer

Met het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ wil minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie, waterschap of openbaar lichaam in Caribisch Nederland versterken. 

Wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau naar de Tweede Kamer

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl