Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Herhaalprik snel beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar

Herhaalprik snel beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een verdere opleving van het coronavirus kan worden afgeremd. Volgende week krijgt iedereen van 40 tot 60 jaar de gelegenheid een afspraak te maken voor de herhaalprik op planjeprik.nl. De week daarna zijn alle 12-plussers aan de beurt. De mogelijkheid om een afspraak te maken gaat stapsgewijs van oud naar jong.

Herhaalprik snel beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar

Meer transparantie voor potentiële huurders in de vrije sector

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondertekende met branche- en belangenorganisaties het convenant ‘Transparantie aanvangshuurprijzen’. Door dit convenant krijgen potentiële huurders van een vrijesectorwoning meer en duidelijkere informatie over de aangeboden woning voordat ze het huurcontract tekenen. 

Meer transparantie voor potentiële huurders in de vrije sector

Minister Hugo de Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 nieuwe woningen

Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030

Minister Hugo de Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 nieuwe woningen

Aanpak tegen discriminatie en racisme in onderwijs, cultuur, media en wetenschap

In het onderwijs, de cultuur- en mediasector en de wetenschap zou voor discriminatie en racisme geen plaats mogen zijn. Toch is dit aan de orde van de dag. In woorden en daden. Gezien en ongezien. Daarom komen ministers Dijkgraaf, Wiersma en staatssecretaris Uslu met een aanpak om  (institutionele) uitsluiting in deze sectoren tegen te gaan.

Aanpak tegen discriminatie en racisme in onderwijs, cultuur, media en wetenschap

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl