Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

Limburgse en Brabantse ondernemers die door het hoogwater van vorige zomer fors omzetverlies hebben geleden, kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling. De getroffen ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen in de periode van 24 oktober tot en met 5 december 2022. De regeling geldt voor omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Het Rijk heeft aan de Provincie Limburg een specifieke uitkering van € 24 miljoen toegekend, om deze tegemoetkoming te kunnen realiseren. 

Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

Meer onderzoek naar ventilatie als virusremmer

De komende 3 jaar financiert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar ventilatie en virusverspreiding. Het is een breed kennisprogramma dat bijdraagt aan meer kennis over het effect van ventilatie in bepaalde omstandigheden en in bepaalde omgevingen, denk aan verpleeghuizen en sportaccommodaties.

Meer onderzoek naar ventilatie als virusremmer

Vanaf 1 november 2022 sticker of O-document van IND verplicht voor vluchteling uit Oekraïne in loondienst

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne gold een overgangsperiode. In deze periode kregen zij de kans om de juiste documenten op te halen bij de IND, die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Die status geeft hen bijvoorbeeld het recht om te mogen werken in Nederland. 

Vanaf 1 november 2022 sticker of O-document van IND verplicht voor vluchteling uit Oekraïne in loondienst

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne naar verwachting nog aanzienlijke tijd nodig

Sinds de Russische aanval op Oekraïne worden er in Nederland ruim 80.000 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Volgens de scenarioschets die Clingendael in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd heeft, zal het conflict in Oekraïne nog een tijd voortduren. Daarom moet er rekening mee gehouden worden dat aantallen vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland zullen blijven komen. En dat een relatief klein deel van hen op korte termijn kan terugkeren vanwege het onduidelijke verloop van de oorlog. Dit scenario en het feit dat de Europese Commissie op 14 oktober 2022 heeft aangekondigd de Richtlijn Tijdelijke Bescherming met een jaar te verlengen, maakt het aannemelijk dat opvang in Nederland nog aanzienlijke tijd nodig is.   

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne naar verwachting nog aanzienlijke tijd nodig

Nederlandse kiezers in het buitenland nu ook invloed op samenstelling Eerste Kamer

Nederlanders die buiten Nederland wonen hebben al vele jaren kiesrecht bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Vanaf 2023 komt daar een verkiezing bij: de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen. Deze verkiezing geeft kiezers buiten Nederland (in het buitenland of in Aruba, Curaçao of Sint Maarten) invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. 

Nederlandse kiezers in het buitenland nu ook invloed op samenstelling Eerste Kamer

Minister Van Gennip ondertekent Europese brief over effectieve aanpak schijnzelfstandigheid bij platformwerk

Iedereen op de arbeidsmarkt moet op een eerlijke, goede en veilige manier kunnen werken. Dat is niet altijd het geval. Zeker rondom platformwerk komt ‘schijnzelfstandigheid’ vaker voor. Daarbij wordt een werknemer als zzp'er aangemerkt, terwijl hij in feite werknemer is. Daardoor loopt diegene sociale bescherming mis. In het kader van onderhandelingen over een Europese richtlijn om dit tegen te gaan, wil Nederland zich hard maken voor regels die platformwerkers gaan helpen. Daarom heeft minister Van Gennip – samen met 7 andere lidstaten – een brief ondertekend om aan te dringen op Europese regels om schijnzelfstandigheid bij platformwerk tegen te gaan.

Minister Van Gennip ondertekent Europese brief over effectieve aanpak schijnzelfstandigheid bij platformwerk

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl