Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Miljoenen voor bibliotheken

Miljoenen voor bibliotheken

De komende jaren gaan er miljoenen euro’s extra naar de openbare bibliotheken. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) wil er met dat geld voor zorgen dat elke gemeente een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening heeft. Komend jaar is 29,7 miljoen euro beschikbaar, en dat loopt op tot een structureel bedrag van 58,7 miljoen euro vanaf 2025.

Miljoenen voor bibliotheken

Eerste bijeenkomst Nationale Veiligheidsraad

Vandaag heeft de eerste bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) plaatsgevonden. De NVR kwam bijeen voorafgaand aan de ministerraad. Tijdens de NVR stond het thema economische veiligheid en weerbaarheid centraal.

Eerste bijeenkomst Nationale Veiligheidsraad

Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Het kabinet zegt dat alle niet-bezwaarmakers aanspraak kunnen maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad (HR) belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stellen. 

Geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

De kracht van creativiteit – cultuur midden in de samenleving

Cultuur toegankelijker maken, eerlijkere beloning voor culturele en creatieve professionals, en creatieve denkkracht meer inzetten bij grote maatschappelijke vraagstukken. Dat zijn de komende jaren belangrijke uitgangspunten van het cultuurbeleid. De ministerraad heeft ingestemd met de Meerjarenbrief Cultuur.

De kracht van creativiteit – cultuur midden in de samenleving

Invoering eerlijkere eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verbeteren, voert het kabinet een aantal aanpassingen door in het stelsel. De belangrijkste aanpassing is de invoering van een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2025 waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van huishoudens. 

Invoering eerlijkere eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Extra maatregelen voor hoger aantal verwachte asielaanvragen

Voor Nederland worden dit jaar 48.200 asielaanvragen verwacht. 6.700 meer dan de prognose een half jaar terug. Bij ongewijzigd beleid groeit het aantal aanvragen naar 50.650 in 2023. Voor de jaren erna ligt de instroom op 41.000, al is de onzekerheidsmarge groter. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Meerjaren Productie Prognose, die staatssecretaris Van der Burg vandaag naar de Kamer stuurt. 

Extra maatregelen voor hoger aantal verwachte asielaanvragen

Gunstigere kabinetsgarantie voor mkb’ers die via verduurzaming energiekosten verlagen

Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Door hierin te investeren, verlagen mkb’ers hun vaak sterk gestegen energiekosten. Ondernemers kunnen, afhankelijk van hun financier, per 7 november 2022 gebruik maken van deze regeling. 

Gunstigere kabinetsgarantie voor mkb’ers die via verduurzaming energiekosten verlagen

Tegemoetkomingsbeleid FSV vastgesteld door kabinet

Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door een registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) maken aanspraak op een tegemoetkoming. Het enkele feit dat iemand in FSV stond leidt niet tot een tegemoetkoming. Dat heeft het kabinet vandaag besloten.

Tegemoetkomingsbeleid FSV vastgesteld door kabinet

Strijd tegen georganiseerde misdaad opgevoerd op alle fronten

De strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit wordt op alle fronten opgevoerd: vanuit de opsporing, met internationale partners en betrokkenheid van de hele samenleving. Dat schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Strijd tegen georganiseerde misdaad opgevoerd op alle fronten

Convenant voor een dierwaardige veehouderij

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt het initiatief om in een convenant afspraken te maken over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij. In dit convenant zullen afspraken staan over een toekomstbestendige veehouderij die gebaseerd is op de behoeften van dieren.

Convenant voor een dierwaardige veehouderij

Kabinet moderniseert het Nederlandse sanctiestelsel

Het kabinet schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het Nederlandse sanctiestelsel wordt gemoderniseerd. Met de verwachting dat het sanctie-instrumentarium in de toekomst steeds relevanter, maar ook complexer wordt, is het belangrijk om de Nederlandse wetgeving omtrent sanctienaleving en -handhaving te versterken en toekomstbestendig te maken. 

Kabinet moderniseert het Nederlandse sanctiestelsel

Versterking pandemische paraatheid op koers

Het kabinet heeft ingestemd met de verdere uitwerking van het beleidsprogramma pandemische paraatheid. Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat in een brief aan de Tweede Kamer weten welke maatregelen hij neemt en welke acties hij start om Nederland beter voor te bereiden op een nieuwe pandemie.

Versterking pandemische paraatheid op koers

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl