Nieuwsbrief Regeringsnieuws - 4de tranche Woningbouwimpuls: 24.768 woningen

4de tranche Woningbouwimpuls: 24.768 woningen

Eind september 2022 zijn 29 aanvragen ingediend bij het loket van de Woningbouwimpuls voor het versneld realiseren van woningen. Minister De Jonge honoreert 20 aanvragen en kent daarmee € 112 miljoen inclusief btw toe aan die projecten. Goed voor 24.768 woningen, waarvan ca. 68% betaalbaar. 

4de tranche Woningbouwimpuls: 24.768 woningen

Tijdelijke wet Transitiefonds, Landelijk Gebied en Natuur

Het wetsvoorstel voor de instelling van het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit fonds wil het kabinet de maatregelen bekostigen die nodig zijn om de stikstofbelasting van de natuur terug te dringen, evenals de uitstoot van broeikasgassen door landbouw en landgebruik.

Tijdelijke wet Transitiefonds, Landelijk Gebied en Natuur

Overeenstemming over fietsbrug ter vervanging pont Nieuwer Ter Aa

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht hebben overeenstemming bereikt over de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen. De fietsbrug gaat op termijn de pont vervangen.

Overeenstemming over fietsbrug ter vervanging pont Nieuwer Ter Aa

Jaarplan Belastingdienst 2023: werken aan een stabiele toekomst

De Belastingdienst werkt constant aan het verbeteren van de dienstverlening. In 2023 versterkt de dienst de ondersteuning en hulp voor burgers en ondernemers die vragen hebben of met problemen zitten. Ook zet de Belastingdienst meer in op hulp vooraf om fouten in aangiften te voorkomen. 

Jaarplan Belastingdienst 2023: werken aan een stabiele toekomst

Kabinet maakt werk van toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen

Het kabinet gaat het toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) verbeteren. Het verbeteren van de informatie die de Belastingdienst heeft over ANBI’s is daarbij het belangrijkst. Ook wordt de samenwerking met de sector verder opgezocht en uitgebreid, om zelfregulering van de sector te versterken.

Kabinet maakt werk van toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen

Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden

Praten over beginnende mentale klachten is belangrijk. Zeker in de wintermaanden, waarin deze gevoelens vaak nog sterker zijn. Het is donker als je van huis gaat en donker als je weer thuis komt. Toch heeft een kwart van de jongeren bij beginnende mentale klachten nooit gepraat met iemand uit zijn of haar omgeving. Om jongeren hierbij te helpen, start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom vandaag de campagne ‘Aan de praat’.

Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl